6831_Pytania do prezentacji

advertisement
Uczniowie otrzymali na pocztę elektroniczną prezentację
składającą się ze slajdów z zamieszczonymi zdjęciami organizmów
żyjących na kuli ziemskiej ( rośliny , zwierzęta). Przedstawiały one szereg
czynności i zachowań powyższych organizmów oraz ich budowę. Na tej
podstawie uczniowie mieli odpowiedzieć na poniższe pytania:
Zad. 1 Wszystkie żywe organizmy występujące na kuli ziemskiej dzielimy
na dwie grupy ( królestwa). Na podstawie prezentacji wymień te grupy?
Zad. 2 Gromada ssaków to liczna i charakterystyczna gromada
organizmów. Wymień nazwy gatunków ssaków występujące na slajdach.
( postaraj się wymienić jak najwięcej gatunków)
Zad.3 Jak odżywiają się ssaki we wczesnej fazie rozwoju?
Zad.4. Ile odnóży ma biedronka?
Zad.5 Czym pokryte jest ciało ssaków?
Download