Diagnoza z religii

advertisement
Imię
Nazwisko
Data
Diagnoza z religii
1. Bóg jest w:
a) jednej osobie
b) trzech osobach
c) dwóch osobach
Wymień Osoby Boskie:
2. W jaki sposób Bóg okazał nam swoją miłość?
3. Jak my powinniśmy okazywać miłość Boga?
4. Co to jest Kościół?
5. Który sakrament wprowadza nas do wspólnoty Kościoła?
a) Komunia
b) Bierzmowanie
c) Chrzest
d) Kapłaństwo
e) Małżeństwo
f) Namaszczenie chorych
g) Eucharystia
6. Połącz liniami święta liturgiczne z kolorem liturgicznym
Adwent
Boże Narodzenia
Czas zwykły
Wielki Post
Wielkanoc
Zesłanie Ducha Świętego
Zielony
Biały
Fioletowy
Biały
Czerwony
Fioletowy
Imię
Nazwisko
Data
1. Gdybyś miał się sam ocenić z religii na koniec trzeciej klasy to jaką byś sobie postawił
ocenę, biorąc pod uwagę swoją wiedzę i postawę religijną.
2. Czy chodzisz na religie z przyjemnością?
a) tak
b) nie
c) nie wiem
3. Co najbardziej Ci się podoba na religii?
a) wiadomości, które otrzymuje
b) modlitwa
c) Pani
d) nic
e) inne
4. Co Ci się nie podoba na religii?
a) wiadomości religijne
b) modlitwa
c) hałas
d) Pani
e) Wszystko
5.Napisz dwa, trzy zdania o p. Katechetce.
Download