Formularz zgłoszeniowy

advertisement
Formularz zgłoszeniowy - Eventy
Temat: Seminarium- „Jak być liderem zmian”
Termin: 8 kwietnia 2016 roku
Miejsce: Poznań, Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu, ul Robocza 4
Cena: 340 zł netto plus 23% VAT
Termin zgłaszania: 5 kwietnia 2016 (wtorek)
Imię i nazwisko
Pełna nazwa Banku
Adres Banku
NIP
E-mail Banku
Telefon i fax do Banku
Osoba do kontaktu z BODiE
Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury za
kurs, niezależnie od przybycia i obecności osoby zgłoszonej.
Główny księgowy
Data
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
Paulina Rybka
Doradca
tel. (61) 85 62 398
tel. kom. +48 600 450 122
fax (61) 85 62 369
e-mail: [email protected]
Prezes / Dyrektor
Download