Skład chemiczny białek? ? 9 listopada Enzymy Prof. Gromadzka 16

advertisement
Kiedy?
Co?
Kto?
?
Skład chemiczny białek?
?
9 listopada
Enzymy
Prof. Gromadzka
16 listopada
Kwasy nukleinowe, informacja genetyczna
T. Ishikawa
23 listopada
Struktura i funkcje białek
T. Ishikawa
30 listopada
Przemiana białek i katabolizm
aminokwasów?
T. Ishikawa
Informacje
•W
sprawach organizacyjnych
?
• Slajdy
z wykładów
takao.pl
•W
sprawach merytorycznych
Takao Ishikawa ([email protected])
Budowa DNA i RNA
oraz przepływ
informacji genetycznej
Deoksyrybonukleotyd
5’
4’
3’
1’
2’
5’
4’
3’
1’
2’
Deoksyrybonukleotyd
Rybonukleotyd
+
NAD(P)
+
NAD Dinukleotyd
nikotynoamidoadeninowy
Wiązanie fosfodiestrowe
Tymina
Pirymidyna
Cytozyna
Pirymidyna
Adenina
Puryna
Guanina
Puryna
Składniki DNA
Zasada
azotowa
Adenina
(puryna)
Guanina
(puryna)
Tymina
(pirymidyna)
Cytozyna
(pirymidyna)
Nukleozyd
(zasada +
deoksyryboza)
Nukleotyd
(mono-P
nukleozydu)
Nukleotyd
(tri-P nukleozydu)
Deoksyadenozyna
Monofosforan
deoksyadenozyny
Trifosforan
deoksyadenozyny
Deoksyguanozyna
Monofosforan
deoksyguanozyny
Trifosforan
deoksyguanozyny
Deoksytymidyna
Monofosforan
deoksytymidyny
Trifosforan
deoksytymidyny
Deoksycytydyna
Monofosforan
deoksycytydyny
Trifosforan
deoksycytydyny
Nukleosom
Histony i DNA
Epigenetyka
Euchromatyna
Acetylacja
Heterochromatyna
Metylacja
Fosforylacja
barw. DNA ident. chr. X
Przykład epigenetyki
Ciałko Barra
XXi
XY
Resweratrol
Euchromatyna
Heterochromatyna
Sirtuiny
Dlaczego
komplementarność?
•
Replikacja (kopiowanie)
•
Transkrypcja (przepisywanie)
•
Translacja (tłumaczenie)
Replikacja DNA
Kierunek syntezy DNA
5′
3′
kierunek syntezy
Widełki replikacyjne
Fragmenty Okazaki
3′
5′
3′
5′
3′
5′
5′
3′
Fragmenty Okazaki
3′
5′
3′
5′
3′
5′
5′
3′
Fragmenty Okazaki
3′
5′
3′
5′
3′
5′
5′
3′
Fragmenty Okazaki
3′
5′
3′
5′
3′
5′
5′
3′
Fragmenty Okazaki
3′
5′
3′
5′
3′
5′
5′
3′
Kwasy nukleinowe
DNA
RNA
Cukier
Deoksyryboza
Ryboza
Zasady azotowe
Adenina (A)
Cytozyna (C)
Guanina (G)
Tymina (T)
Adenina (A)
Cytozyna (C)
Guanina (G)
Uracyl (U)
Stabilność
chemiczna
Duża
Mała
Struktura tRNA
RNA
Typ
Funkcja
mRNA
Przenosi informacje z DNA do rybosomów
tRNA
“Tłumaczy” kodony mRNA na aminokwasy
rRNA
Katalizuje syntezę białek i utrzymuje strukturę rybosomów
snRNA
Bierze udział w splicingu pre-mRNA
siRNA
miRNA
Reguluje aktywność transkrypcyjną
Gdzie, które?
DNA
Transkrypcja (siRNA, miRNA)
Pre-mRNA
Splicing (snRNA)
AUG .................... CGC .. UGA
MetionylotRNA
ArginylotRNA
UAC
Met
GCG
Arg
Met ..................... Arg ...
mRNA
ACU
Stop
Translacja
(rRNA)
Białko
TATA box
TATA binding
protein
rozpoznaje TATA box
TATA box
miejsce
rozpoczęcia
transkrypcji
TBP
Kod genetyczny
DNA
ATGGCCAATGATGCCCGTTATAATGCCTGA
TACCGGTTACTACGGGCAATATTACGGACT
RNA
AUGGCCAAUGAUGCCCGUUAUAAUGCCUGA
Białko
M
A
N
D
A
R
Y
N
A
*
Kod genetyczny
3. zasada kodonu
1. zasada kodonu
2. zasada kodonu
Ustawa o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926)
Art. 27. 1. Zabrania się przetwarzania danych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, (...)
danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach
lub życiu seksualnym (…).
Art. 49. 2. Jeżeli czyn (...) dotyczy danych ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, (...) danych o stanie
zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu
seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Czynniki transkrypcyjne
Helisa-zakręt-helisa
Suwak leucynowy
Suwak leucynowy
Czynnik transkrypcyjny
Gen SRY
Remodeling chromatyny
promotor genu
Remodeling chromatyny
promotor genu
Remodeling chromatyny
czynnik
transkrypcyjny
i polimeraza
RNA
transkrypcja
TATA-box
promotor genu
small interfering RNA
Zahamowanie translacji
Ferrytyna magazynuje i transportuje żelazo
Mało żelaza
Dużo żelaza
ACACCCACACACACCACACCCACACACCACACCCACACCACCCACACACACACCACACCCACACCCACACACACCACACCCACACACCACACCCACACCACCCACACACACACCACACCCACACCCACACACACCACACCCACA
ACTCGCGCTGTCACACCTTACCCGGCTTTCTGACCGAAATACTCTCTCTCATCTACCTTTACTCGCGCTGTCACACCTTACCCGGCTTTCTGACCGAAATACTCTCTCTCATCTACCTTTACTCGCGCTGTCACACCTTACCCG
TCCTGTTCTTTAGCCCTACAACACTTTTACATAGCCCTAATAAAAAAAATGAAAATGAAATCCTGTTCTTTAGCCCTACAACACTTTTACATAGCCCTAATAAAAAAAATGAAAATGAAATCCTGTTCTTTAGCCCTACAACAC
TTTACGTCTCCTCCAAGCCCTATTGACTCTTACCCGGAGTATAGCCCTAAATAGCCCTCATTTACGTCTCCTCCAAGCCCTATTGACTCTTACCCGGAGTATAGCCCTAAATAGCCCTCATTTACGTCTCCTCCAAGCCCTATT
ACTACCTTTATTTTATGTTTACTTTTTATAGACTGTCTTTTTCAGCTAAAAGCTATACTTACTACCTTTATTTTATGTTTACTTTTTATAGACTGTCTTTTTCAGCTAAAAGCTATACTTACTACCTTTATTTTATGTTTACTT
TGTCTCTCGCTACTGCCGTGCAACAAACACTAAATCAAAATCATCCTACTCCTTCGCACTTGTCTCTCGCTACTGCCGTGCAACAAACACTAAATCAAAATCATCCTACTCCTTCGCACTTGTCTCTCGCTACTGCCGTGCAAC
ACGCATATTCCCTAGAAAAAAATTTTCTTACAATATACTACAGTAAAATACTACATCAAAACGCATATTCCCTAGAAAAAAATTTTCTTACAATATACTACAGTAAAATACTACATCAAAACGCATATTCCCTAGAAAAAAATT
GTGACTTTCGTAACAACAATTTCCTTCACTCTCCAACTTCTACTACACAATACATAATCAGTGACTTTCGTAACAACAATTTCCTTCACTCTCCAACTTCTACTACACAATACATAATCAGTGACTTTCGTAACAACAATTTCC
ATAATATATCAAATCTACCGTCTGGAACATCATCGCTATCTCTGCTCGAATCCCTACATAATAATATATCAAATCTACCGTCTGGAACATCATCGCTATCTCTGCTCGAATCCCTACATAATAATATATCAAATCTACCGTCTG
CCATCAGCATGTACAGTGGTACCCTCGTGTCATCTGCAGCCAGCTCTTTGTGAACCGCTACCATCAGCATGTACAGTGGTACCCTCGTGTCATCTGCAGCCAGCTCTTTGTGAACCGCTACCATCAGCATGTACAGTGGTACCC
AATCAAGCCAATGTGGTAACAACCACACCTCCGAAATCTGGAGAACTTCAACGTTTGCCAAATCAAGCCAATGTGGTAACAACCACACCTCCGAAATCTGGAGAACTTCAACGTTTGCCAAATCAAGCCAATGTGGTAACAACC
TCTGCCGAAATGTTTTATTGTAGAACAGCCCTATCAGCATCTCCAAAAGATACTCCAGTTTCTGCCGAAATGTTTTATTGTAGAACAGCCCTATCAGCATCTCCAAAAGATACTCCAGTTTCTGCCGAAATGTTTTATTGTAGA
GCGGCACTTTAGATGGGGTAACTCCCAGCGCAATCTGATCCGAGAGGAATGCCGTCCAATGCGGCACTTTAGATGGGGTAACTCCCAGCGCAATCTGATCCGAGAGGAATGCCGTCCAATGCGGCACTTTAGATGGGGTAACTC
TTAATTCATATCTGCTCCTCAACTGTCGATGATGCCTGCTTCGCAAGTGCATTCCTAGACTTAATTCATATCTGCTCCTCAACTGTCGATGATGCCTGCTTCGCAAGTGCATTCCTAGACTTAATTCATATCTGCTCCTCAACT
GCGGACCCTGCAGTCCAGCGCTCGTCATGGAACGCAAACGAAACTGCAGCTTGACGTACTGCGGACCCTGCAGTCCAGCGCTCGTCATGGAACGCAAACGAAACTGCAGCTTGACGTACTGCGGACCCTGCAGTCCAGCGCTCG
CGAGCGCTTCCACAACAACCGTATCGTCTTTTGCCTCCCACTGAAAAACTCCACCTTTCTCGAGCGCTTCCACAACAACCGTATCGTCTTTTGCCTCCCACTGAAAAACTCCACCTTTCTCGAGCGCTTCCACAACAACCGTAT
CGTCCCAGTTCAAAAAGTACTGCAGCACCTCTGTCTTCGATTCTTCCTGGCACTTTTTTTCGTCCCAGTTCAAAAAGTACTGCAGCACCTCTGTCTTCGATTCTTCCTGGCACTTTTTTTCGTCCCAGTTCAAAAAGTACTGCA
CTTTAAAATACAACTCTTTGATCTGCCTTCCAGACATGCGTTCACGCAAGTTGCTCCATACTTTAAAATACAACTCTTTGATCTGCCTTCCAGACATGCGTTCACGCAAGTTGCTCCATACTTTAAAATACAACTCTTTGATCT
TGCCTCTTGTCGAATCCAATACACTAATTGTTTCTCTTCTGAAAACTTGGCTCCCTTGCTTGCCTCTTGTCGAATCCAATACACTAATTGTTTCTCTTCTGAAAACTTGGCTCCCTTGCTTGCCTCTTGTCGAATCCAATACAC
AAGCATAATTTCTCTGTATCTGAGAGTAGATCTCTCTCCTTCTAGTAATGGCCAGGTACCAAGCATAATTTCTCTGTATCTGAGAGTAGATCTCTCTCCTTCTAGTAATGGCCAGGTACCAAGCATAATTTCTCTGTATCTGAG
AATATCCTACAGGGTCCCCATGATATGGCTCGATGTCTTCTTTTACGCTAAAATATTTCAAATATCCTACAGGGTCCCCATGATATGGCTCGATGTCTTCTTTTACGCTAAAATATTTCAAATATCCTACAGGGTCCCCATGAT
CGTCATTTCGCAGCATTCTCTCCACAGCTAGTGCTTCCCACAAGTATTCTTTGTATTCCTCGTCATTTCGCAGCATTCTCTCCACAGCTAGTGCTTCCCACAAGTATTCTTTGTATTCCTCGTCATTTCGCAGCATTCTCTCCA
CTTTCTGGCCAGCCCAACAGACACAGAGCTCGAACATCTTAGCTATCCTCCGATACGATACTTTCTGGCCAGCCCAACAGACACAGAGCTCGAACATCTTAGCTATCCTCCGATACGATACTTTCTGGCCAGCCCAACAGACAC
CGTATTGTGTGAACACTCCCTCTGGGCAGAAGTATATGTCTTGACAGCCCTTGCATAATCCGTATTGTGTGAACACTCCCTCTGGGCAGAAGTATATGTCTTGACAGCCCTTGCATAATCCGTATTGTGTGAACACTCCCTCTG
GTTTAATTTCGTCAGACCGAAATCCAAGAAACTGTAAGACAATACCATAGAGGAAAAGATGTTTAATTTCGTCAGACCGAAATCCAAGAAACTGTAAGACAATACCATAGAGGAAAAGATGTTTAATTTCGTCAGACCGAAATC
TGGGAAATTGTGCTTTCAGTTTCTTTCTCTCTAGCAAAACATTCATATTCTCGGAAGTATTGGGAAATTGTGCTTTCAGTTTCTTTCTCTCTAGCAAAACATTCATATTCTCGGAAGTATTGGGAAATTGTGCTTTCAGTTTCT
TATACGACTCTTTGTTAATGTCGGTGACTGGATGGAATCTCATTTGACTCCCTTTCCGCTTATACGACTCTTTGTTAATGTCGGTGACTGGATGGAATCTCATTTGACTCCCTTTCCGCTTATACGACTCTTTGTTAATGTCGG
CTTTATTGGCGTCCTCCTTGGCACTAGCGTTGGTACTTTCATTATCCTCAGCATTGCCATCTTTATTGGCGTCCTCCTTGGCACTAGCGTTGGTACTTTCATTATCCTCAGCATTGCCATCTTTATTGGCGTCCTCCTTGGCAC
TGGAGTTGGTACTTTCGGTGGTAGCAGCACTAGTGTTGGAAGTGGTAGTAGCACTAGTGTTGGAGTTGGTACTTTCGGTGGTAGCAGCACTAGTGTTGGAAGTGGTAGTAGCACTAGTGTTGGAGTTGGTACTTTCGGTGGTAG
TAGCATTAGTGCTGGAGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTAGCGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTAGCATTAGTGCTGGAGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTAGCGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTAGCATTAGTGCTGGAGTTGGTAC
TTTCAGTGGTAGTAGCATTAGTGTTGGAGTTGGTACTTTCATTAGTGCTGGAGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTAGCATTAGTGTTGGAGTTGGTACTTTCATTAGTGCTGGAGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTAGCATTAGTGT
TAGAGTTGATACTTTTAGTGGTAGTAGCACTAGTCCTGACAGTGGTAGTAGCATTAGTGCTAGAGTTGATACTTTTAGTGGTAGTAGCACTAGTCCTGACAGTGGTAGTAGCATTAGTGCTAGAGTTGATACTTTTAGTGGTAG
TCGCACTAGTGCTGGAGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTAGCGTTGATGCTGGCAGTGGTAGTCGCACTAGTGCTGGAGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTAGCGTTGATGCTGGCAGTGGTAGTCGCACTAGTGCTGGAGTTGGTAC
TGGCAGTGGTAGTAGCACTAGTGTTGGAGTTGGTACTTTCACTAGTCCTGACGTTGATGCTGGCAGTGGTAGTAGCACTAGTGTTGGAGTTGGTACTTTCACTAGTCCTGACGTTGATGCTGGCAGTGGTAGTAGCACTAGTGT
TGGAGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTCGCATTAGTGCTGGAGGTGGTAGTAGCATTAGTGCTGGAGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTCGCATTAGTGCTGGAGGTGGTAGTAGCATTAGTGCTGGAGTTGGTACTTTCAGTGGTAG
TAGCACTAGTCCTGACGTTGATGCTGGCAGTGGTAGTAGCGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTAGCACTAGTCCTGACGTTGATGCTGGCAGTGGTAGTAGCGTTGGTACTTTCAGTGGTAGTAGCACTAGTCCTGACGTTGATGC
TGGCAGTGGTAGTAGCATTAGTGCTGGAGTTGGTAGTCGCACTAGTCCTGACGTTGGTGCTGGCAGTGGTAGTAGCATTAGTGCTGGAGTTGGTAGTCGCACTAGTCCTGACGTTGGTGCTGGCAGTGGTAGTAGCATTAGTGC
TCGCATTAGTACTGGCATTGGTACTGGCATTGGTAGTCGCATTGGTACTGGCATTGGTGGTCGCATTAGTACTGGCATTGGTACTGGCATTGGTAGTCGCATTGGTACTGGCATTGGTGGTCGCATTAGTACTGGCATTGGTAC
TCGCATTAGTCCTGACGTTGGTACTAGCAGTGGTAATCGCATTAGTACTAGCATTGGTAGTCGCATTAGTCCTGACGTTGGTACTAGCAGTGGTAATCGCATTAGTACTAGCATTGGTAGTCGCATTAGTCCTGACGTTGGTAC
TGGCATTAGCACTACCATGAATGCACGTGTTGCTGTCCTCATTAGTACTGGCGTTAGTACTGGCATTAGCACTACCATGAATGCACGTGTTGCTGTCCTCATTAGTACTGGCGTTAGTACTGGCATTAGCACTACCATGAATGC
TGTACCTGTCACTGCTATTGCTCTCCTGGAAGCTAGACGGATCACTGCTGCAATACTTTCTGTACCTGTCACTGCTATTGCTCTCCTGGAAGCTAGACGGATCACTGCTGCAATACTTTCTGTACCTGTCACTGCTATTGCTCT
AAGCTGTCGCCTGTTTTTCAGCCAATCTGTCCATTCTTTCTAACGCAACGATCGACATGGAAGCTGTCGCCTGTTTTTCAGCCAATCTGTCCATTCTTTCTAACGCAACGATCGACATGGAAGCTGTCGCCTGTTTTTCAGCCA
CAGACAGGTCTGTCCTGGAGCCACAGCATCCAACATGCTGTATCAGTTCCACTGTGTCAGCAGACAGGTCTGTCCTGGAGCCACAGCATCCAACATGCTGTATCAGTTCCACTGTGTCAGCAGACAGGTCTGTCCTGGAGCCAC
ATTCAAGTCCATAGAACTCGCGTACCTGTTCGGTTATACAGCCCTTTTTTCCTTTCTTTGATTCAAGTCCATAGAACTCGCGTACCTGTTCGGTTATACAGCCCTTTTTTCCTTTCTTTGATTCAAGTCCATAGAACTCGCGTA
ATTCACCCTTACGATTCCTTGCCGCCCAACTGTTTTTTCTGCCTTCCTTAATTGGTGGTAATTCACCCTTACGATTCCTTGCCGCCCAACTGTTTTTTCTGCCTTCCTTAATTGGTGGTAATTCACCCTTACGATTCCTTGCCG
CCCCATCTCTTAGTCTCCCTACACCTTGAATGAGCTCAATAGATAATAGATAACAGAGGCCCCCATCTCTTAGTCTCCCTACACCTTGAATGAGCTCAATAGATAATAGATAACAGAGGCCCCCATCTCTTAGTCTCCCTACAC
GCATGATCACCATCATCAATTGCTTAATGTCAATTCCTTCAATATTAAGTCTATTATCAAGCATGATCACCATCATCAATTGCTTAATGTCAATTCCTTCAATATTAAGTCTATTATCAAGCATGATCACCATCATCAATTGCT
TGAGAACTTGCATGCTACCGTCAGTGACAAACTCCTTTGTAGTCACTAATTTCGTTCCGATGAGAACTTGCATGCTACCGTCAGTGACAAACTCCTTTGTAGTCACTAATTTCGTTCCGATGAGAACTTGCATGCTACCGTCAG
CACCCAGCTTCCCGTGTATCCATACCACCCTAAAATACTTGCGAGACACCTTTTCTGCAGCACCCAGCTTCCCGTGTATCCATACCACCCTAAAATACTTGCGAGACACCTTTTCTGCAGCACCCAGCTTCCCGTGTATCCATA
CTTCCACTTCGTTGGTTGTGCTTGCAACTACAATGGCCTTTCTCCAAGAGCAGGCCAATTCTTCCACTTCGTTGGTTGTGCTTGCAACTACAATGGCCTTTCTCCAAGAGCAGGCCAATTCTTCCACTTCGTTGGTTGTGCTTG
AGAGGGCTAAAAGAAGCTTCAGTGCTTCTTCGGGCTGTGACGACTCTGGTTCACTTTCAAAGAGGGCTAAAAGAAGCTTCAGTGCTTCTTCGGGCTGTGACGACTCTGGTTCACTTTCAAAGAGGGCTAAAAGAAGCTTCAGTG
TATGAACATGCCCTAAAGGCACCTCGGATTTCTCCTTGATTTCCACTTTCTTCCGAATTTTATGAACATGCCCTAAAGGCACCTCGGATTTCTCCTTGATTTCCACTTTCTTCCGAATTTTATGAACATGCCCTAAAGGCACCT
GATAGCTGGATAGACCTCTGCTGAGATCTTCCGACCGTTTTAGATTAAACATCCGTGTTGGATAGCTGGATAGACCTCTGCTGAGATCTTCCGACCGTTTTAGATTAAACATCCGTGTTGGATAGCTGGATAGACCTCTGCTGA
ATTTCTTGGCCAGTCCCGTAAGCCCAATACGCTGCAACGCGAGCTCGTTGATGTCCATCGATTTCTTGGCCAGTCCCGTAAGCCCAATACGCTGCAACGCGAGCTCGTTGATGTCCATCGATTTCTTGGCCAGTCCCGTAAGCC
Dane genomowe
Single Nucleotide
Polymorphism
Ponad 2800 odcinków…
Ponad 2800 odcinków…
Ponad 2800 odcinków…
Fluorescent in situ
hybridization
Download