spis treści

advertisement
S P I S TREŚCI
I. HEMATOLOGIA
Cytokiny
Choroby erytrocytów
Erytropoeza
Niedokrwistości
Gospodarka żelazem
Niedokrwistości spowodowane niedoborem żelaza
Niedokrwistości megaloblastyczne
Niedokrwistości hemolityczne
Choroby krwinek białych i narządów krwiotwórczych
Układ dopełniacza
Układ siateczkowo-śródbłonkowy
Granulocytopoeza
Zespół pozaszpikowej mielopoezy
Zmiany odczynowe
Granulocytopenia
Agranulocytoza
Upośledzenie czynności granulocytów
Limfocyty
Defekty immunologiczne
Limfocytoza
Limfocytopenia
Chłoniaki złośliwe
Białaczki
Przewlekłe choroby mieloproliferacyjne
Zespół miclodysplastyczny
Internistyczne leczenie nowotworów
Skrobiawica
Śledziona
Hipersplenizm
Asplenia
Pęknięcie śledziony
Skazy krwotoczne
Aktywatory układu krzepnięcia
Inhibitory układu krzepnięcia
Aktywatory układu fibrynolitycznego
Inhibitory układu fibrynolitycznego
Podział koagulopatii
Hemofilia
1
2
4
4
6
7
9
14
18
43
43
44
44
45
46
47
49
49
50
52
54
54
54
79
87
96
100
110
112
114
114
115
116
117
118
119
119
120
121
XIII
http://d-nb.info/1027969984
Zespół von Willebranda-Jiirgensa
Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe i koagulopatia ze zużycia .
Małopłytkowości
Samoistna plamica małopłytkowa
Zaburzenia czynności płytek krwi
Naczyniowe skazy krwotoczne
II. KARDIOLOGIA
Choroby wsierdzia
Gorączka reumatyczna
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Nabyte wady zastawkowe
Wady zastawki dwudzielnej
Zwężenie lewego ujścia żylnego
Niedomykalność zastawki dwudzielnej
Zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej
Zwężenie lewego ujścia tętniczego
Niedomykalność zastawki aorty
Wrodzone wady serca
Wrodzone wady serca bez przecieku
Wrodzone wady serca z przeciekiem lewo-prawym
Wrodzone wady serca z przeciekiem prawo-lewym
Inne wady serca
Niewydolność krążenia
Transplantacja serca
Kardiomiopatie
Zapalenie mięśnia sercowego
Zapalenie osierdzia oraz zapalenie osierdzia i mięśnia sercowego
Ostre zapalenie osierdzia
Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
Choroba wieńcowa
Zawał serca
Zaburzenia rytmu serca
Leki antyarytmiczne
Elektroterapia zaburzeń rytmu serca
Podział zaburzeń rytmu serca
Skurcze dodatkowe
Zaburzenia przewodzenia
Zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego
Zespół zatoki tętnicy szyjnej
Zatrzymanie akcji serca — zatrzymanie krążenia
Nadciśnienie tętnicze
Zwężenie tętnicy nerkowej
Guz chromochłonny
Przewlekłe niedociśnienie krwi tętniczej i hipotonia ortostatyczna
Wstrząs
III. PULMONOLOGIA
Zaburzenia czynności oddechowej
Zaburzenia wentylacji
Zaburzenia dyfuzji
XIV
.
125
126
129
135
136
137
139
144
144
148
153
156
156
160
163 164
167
171
174
178
188
193
194
214
217
223
228
228
231
232
246
262
265
272
276
279
297
302
302
303
306
323
324
326
331
339
341
341
348
Zaburzenia perfuzji
Zaburzenia rozdziału gazów
Niewydolność oddechowa
Ostra niewydolność oddechowa
Zespół bezdechu sennego
Zespół hiperwentylacji
Krwawienia z dróg oddechowych
Rozstrzenie oskrzeli
Niedodma płuc
Ostre zapalenie oskrzeli
Przewlekłe zaporowe choroby dróg oddechowych
Przewlekłe zapalenie oskrzeli
Rozedma płuc
Astma (dychawica) oskrzelowa
Zapalenia płuc
Rozpoznawanie zapaleń płuc wywołanych przez różne zarazki .
Leczenie zapaleń płuc
Zachłyśnięcie sokiem żołądkowym — zespół Mendelsona
Układowe zakażenia grzybicze
Kandydoza
Aspergiloza
Kryptokokoza
Leczenie grzybic układowych
Śródmiąższowe choroby płuc i zwłóknienia płuc
Choroby wywołane wdychaniem pyłów — pylice
Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych .
Rak oskrzela
Inne nabłonkowe nowotwory płuc
Mezenchymalne guzy płuc
Zaburzenia krążenia płucnego
Obrzęk płuc
Serce płucne
Nadciśnienie płucne i przewlekłe serce płucne
Gruźlica
Gruźlica pierwotna
Gruźlica popierwotna
Rozpoznanie różnicowe gruźlicy
Rozpoznanie gruźlicy
Leczenie gruźlicy
Mikobakteriozy niegruźlicze
Sarkoidoza
Choroby opłucnej
Odma opłucnowa
Guzy opłucnej
Płyn w jamie opłucnej
IV. GASTROENTEROLOGIA
Przykry zapach z ust
Choroby przełyku
Główne objawy w chorobach przełyku
Wymioty
Achalazja, kurcz wpustu
.
.
.
.
.
.
348
349
350
353
355
358
359
360
361
361
363
363
366
372
386
390
397
399
400
401
401
402
402
403
407
411
414
419
419
420
420
422
423
426
429
431
433
433
435
438
439
443
443
445
445
448
448
449
449
450
452
XV
Choroba refluksowa i zapalenie przełyku refluksowe
Przepukliny rozworu przełykowego
Uchyłki
Zapalenie przełyku
R a k przełyku
Dolegliwości w nadbrzuszu
Choroby żołądka
Zapalenie żołądka
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
R a k żołądka
Inne nowotwory żołądka
Choroby jelit .
Uchyłki dwunastnicy
Uchyłek jelita krętego (Meckela)
Krwotok żołądkowo-jelitowy
Biegunka
Zaparcie stolca
Dolegliwości spowodowane tworzeniem się gazów
Zespół upośledzonego przyswajania
Uczulenie n a składniki pokarmowe (alergia pokarmowa)
Nowotwory jelita cienkiego
Przewlekłe zapalne choroby jelit
Zespół drażliwego jelita
Uchyłkowatość i zapalenie uchyłków
Polipy okrężnicy
R a k okrężnicy i odbytnicy
Choroby trzustki
Ostre zapalenie trzustki
Przewlekłe zapalenie trzustki
Mukowiscydoza
R a k trzustki
Rak brodawki większej dwunastnicy
Hormonalnie czynne guzy układu pokarmowego (jelit i trzustki) .
Choroby wątroby
Żółtaczka
Choroby wątroby u ciężarnych
Ostre wirusowe zapalenie wątroby (część ogólna)
Ostre wirusowe zapalenie wątroby (część szczegółowa)
Przewlekłe zapalenie wątroby (część ogólna)
Przewlekłe zapalenie wątroby (część szczegółowa)
Pierwotne cholestatyczne choroby wątroby
Stłuszczenie wątroby
Zespół Reye'a
Polekowe i toksyczne uszkodzenia wątroby
Wrodzone choroby przemiany materii wątroby
Marskość wątroby
Nadciśnienie wrotne
Encefalopatia wątrobowa i śpiączka wątrobowa
Ostra niewydolność wątroby
Guzy wątroby
Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (cholepatie)
Choroby wrodzone
Choroby nabyte
XVI
.
.
.
453
458
459
460
461
463
464
464
469
475
480
480
480
481
481
488
492
495
498
501
510
511
521
521
523
525
532
533
538
541
543
545
545
550
554
558
559
566
574
577
581
584
587
587
589
593
596
603
605
608
611
611
612
V. GOSPODARKA WODNO-ELEKTROLITOWA
622
Regulacja gospodarki sodowej i wodnej
Zaburzenia gospodarki wodnej i sodowej
Zaburzenia woiemii
Zmiany przestrzeni wodnej pozakomórkowej
Obrzęki
Hiponatremia
Hipernatremia
Stężenie chlorków w surowicy
Potas
Hipokaliemia
Hiperkaliemia
Magnez
Hipomagnezemia
Hipermagnezemia
Wapń
Hipokalcemia
Hiperkalcemia
Zaburzenia gospodarki kwasowó-zasadowej
Kwasica
Zasadowica
Leczenie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej
Żywienie pozajelitowe
624
625
626
626
633
635
636
636
637
638
640
642
643
644
644
644
645
647
649
651
652
653
VI. CHOROBY NEREK
Klębuszkowe zapalenie nerek
Nefropatia IgA (choroba Bergera)
Ostre poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek
Szybko postępujące klębuszkowe zapalenie nerek
Zespół przewlekle postępującego kłębuszkowego zapalenia nerek .
Zespół nerczycowy
Zakażenie dróg moczowych i śródmiąższowe zapalenie nerek
Zakażenie dróg moczowych
Zapalenie cewki moczowej
Zakażenia wirusem Ha n t a
Cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek
Nefropatia analgetyczna
Nefropatia bałkańska
Nefropatie ciążowe
Zaburzenia niektórych czynności kanalików nerkowych
Zespół Barttera
Ostra niewydolność nerek
Przewlekła niewydolność nerek i mocznica
Nowotwory nerek
Nerczak niedojrzały
R a k nerek
Torbiele nerek i wielotorbielowate zwyrodnienie nerek
Torbiele nerek
Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek
Kamica nerkowa
656
.
.
665
666
667
669
671
671
675
675
683
684
685
686
687
687
688
689
690
695
705
705
705
707
707
708
709
XVII
VII. REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
Seronegatywne zapalenie stawów kręgosłupa
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Odczynowe zapalenie stawów i zespół Reitera
Łuszczycowe zapalenie stawów
Kolagenozy
Toczeń rumieniowaty układowy
Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe
Zespół Sharpa
Postępująca twardzina uogólniona
Zespół Sjógrena
Zapalenie naczyń
ANCA-dodatnie zapalenia małych naczyń
ANCA-ujemne zapalenia małych naczyń
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
Dodatek
VIII. CHOROBY PRZEMIANY MATERII
Porfirię
Porfirię erytropoetyczne
Porfirię wątrobowe
Hiperurykemia i dna moczanowa
Zaburzenia gospodarki lipidowej
Otyłość
Zaburzenia przyjmowania pokarmu
IX. ENDOKRYNOLOGIA
Cukrzyca
Insulina
Śpiączka cukrzycowa
Hipoglikemia
Gruczoł tarczowy
Rozpoznanie
Wole obojętne
Niedoczynność tarczycy
Nadczynność tarczycy
Oftalmopatia endokrynna
Zapalenie tarczycy
Choroby nowotworowe gruczołu tarczowego
Gruczoły przytarczyczne, przemiana witaminy D i gospodarka wapniowo-fosforanowa
Pierwotna nadczynność przytarczyc
Wtórna nadczynność przytarczyc
Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc
Niedoczynność przytarczyc
Osteomalacja i krzywica
Osteoporoza
Choroba Pageta
K o r a nadnerczy
XVIII
714
714
723
723
725
727
727
728
731
733
733
735
737
737
741
742
744
746
746
747
747
751
755
764
768
770
770
786
796
802
805
807
810
814
817
823
825
827
830
832
836
838
839
841
842
847
849
Układ renina-angiotensyna-aldosteron
Hiperaldosteronizm
Hipoaldosteronizm
Glikokortykosteroidy
Hiperkortyzolizm — zespół Cushinga
Hipokortyzolizm — niewydolność kory nadnerczy
Zespół nadnerczowo-płciowy
Hirsutyzm
Ginekomastia
Podwzgórze i przysadka
Guzy przysadki
Niewydolność przedniego płata przysadki
Moczówka prosta
Zespół Schwartza-Barttera
850
851
853
853
858
861
864
866
868
869
869
874
877
878
X. CHOROBY NACZYŃ — ANGIOLOGIA
Choroba niedokrwienna tętnic obwodowych
Choroba niedokrwienna tętnic mózgowych i zawał niedokrwienny mózgu .
Choroba niedokrwienna tętnic trzewnych
Zespół Raynauda
Choroby naczyń żylnych
Żylaki
Zakrzepowe zapalenie żył
Zakrzepica żył głębokich
Zespół Pageta-von Schroettera
Zespół antyfosfolipidowy
Zapobieganie chorobie zakrzepowo-zatorowej
Przewlekła niewydolność żylna
Zatory
Ostra niedrożność tętnicy w obrębie kończyn
Zator płuc
Choroby naczyń chłonnych
Zapalenie naczyń chłonnych
Róża
Obrzęk chłonny
Nowotwory naczyń chłonnych
XI. WAŻNIEJSZE CHOROBY ZAKAŹNE
Choroby zakaźne przebiegające z wysypką
Płonica
Różyczka
Rumień zakaźny
Odra.
Wirusy opryszczki
Zakażenia wirusem ospy wietrznej
Zakażenia wirusem opryszczki zwykłej
Zakażenia wirusem Epsteina-Barr
Zakażenia wirusem cytomegalii
Zakaźne choroby biegunkowe
Salmonelozy
D u r brzuszny
880
.
880
885
891
893
895
895
898
900
908
908
910
916
918
919
921
927
927
928
928
930
931
931
931
933
935
936
938
938
940
943
945
947
951
951
XIX
Salmonelowe zapalenie żołądka i jelit
Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
Zatrucia pokarmowe spowodowane bakteriami wytwarzającymi enterotoksyny .
Zatrucie jadem kiełbasianym
Czerwonka wywołana przez Shigella
Pełzakowica
Cholera
Jersinioza
Kryptosporydioza
Pasożyty jelitowe w Europie Środkowej
Inne choroby zakaźne
Grypa
Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych
Błonica
Leptospirozy
Bruceloza
Toksoplazmoza
Choroby przenoszone przez kleszcze
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Żółta gorączka
Gorączka denga
Zimnica
Choroby przenoszone drogą płciową
Kiła
Rzeżączka
Zakażenie HIV i A I D S
Choroby zgłaszane obowiązkowo w Niemczech według § 3 federalnej ustawy
o chorobach zakaźnych
Przepisy dotyczące chorób zakaźnych obowiązujące w Polsce
DODATEK
Gorączka
Choroba alkoholowa
Szybkość opadania krwinek czerwonych
Białko C-reaktywne
Laboratoryjne badania biochemiczne i
prawidłowe
SKOROWIDZ
954
955
956
957
958
959
961
962
963
964
966
966
968
970
972
973
975
977
979
983
984
986
993
994
996
997
1009
1011
1019
1019
1021
1027
1028
hematologiczne
oraz
ich
wartości
1029
1039
Download