Document

advertisement
poniedziałek
wtorek
środa
1a
1b
2a
2b
3a
3b
J.Mrzygłód
L.Draber
H.Sosnowska
E.Kowalczuk
I.Jachimowicz-Karoń
B.Pełka
1
2
3
4
5
6
7
8
800 – 845
855 – 940
950 –1035
1050–1135
1145–1230
1245–1330
1345–1430
1440–1525
język polski
godz. wych.
j.ang/j.ang
religia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
800 – 845
855 – 940
950 –1035
1050–1135
1145–1230
1245–1330
1345–1430
1440–1525
1
2
3
4
5
6
7
8
800 –
845
855 – 940
950 –1035
1050–1135
1145–1230
1245–1330
1345–1430
1440–1525
matematyka
j. ang/infor.
infor./j. ang.
WF
WF
historia
WOS
biologia
matematyka
matematyka
język polski
język polski
Zaj. techniczne
historia
Zaj. techniczne
j. angielski
piłka siatkowa
piłka siatkowa
matematyka
muzyka
historia
j.ang/j.ang
j.ang/j.ang
język polski
j.ang/j.ang
j.ang/j.ang
muzyka
historia
biologia
religia
chemia
fizyka
historia
język polski
język polski
matematyka
biologia
j.nie./j.ros.
matematyka
chemia
godz. wych.
język polski
historia
matematyka
język polski
chemia
matematyka
geografia
informatyka
język polski
geografia
język polski
WF
WF
WF
WF
tenis stołowy/koszykówka
tenis stołowy/koszykówka
matematyka
WOS
chemia
technika
język polski
geografia
j.nie./j.ros.
matematyka
matematyka
geografia
technika
język polski
ETYKA
ETYKA
religia
j.ang/j.ang
j. ang/infor.
matematyka
plastyka
ETYKA
ETYKA religia
biologia
religia
j.ang/j.ang
język polski
historia
plastyka
ETYKA
ETYKA
ETYKA
ETYKA
godz. wych.
fizyka
biologia
j. angielski
język polski
biologia
religia
religia
religia
religia
gry zespołowe
matematyka
Zaj. artystyczne
Zaj. artystyczne
ETYKA
ETYKA
religia
religia
historia
j.ang/j.ang
j.ang/j.ang
ETYKA
ETYKA
j.ang/j.ang
język polski
religia
WF
WF
czwartek
piątek
1
2
3
4
5
6
7
8
800 – 845
855 – 940
950 –1035
1050–1135
1145–1230
1245–1330
1345–1430
infor./j. ang.
matematyka
biologia
geografia
historia
język polski
geografia
j.ang/j.ang
matematyka
język polski
1
2
3
4
5
6
7
8
800 – 845
855 – 940
950 –1035
1050–1135
1145–1230
1245–1330
1345–1430
1440–1525
chemia
język polski
WF
WF
historia
j.nie./j.ros.
chemia
fizyka
język polski
język polski
j.nie./j.fr./j.ros.
j.nie./j.fr./j.ros.
Zaj. artystyczne
Zaj. artystyczne
piłka nożna
język polski
matematyka
WOS
j. angielski
fizyka
j. angielski
język polski
język polski
informatyka
matematyka
godz. wych.
basen
basen
matematyka
chemia
język polski
matematyka
j.nie./j.fr./j.ros.
j.nie./j.fr./j.ros.
j.nie./j.fr./j.ros.
j.nie./j.fr./j.ros.
biologia
historia
Zaj. techniczne
Zaj. techniczne
biologia
geografia
godz. wych.
fizyka
język polski
język polski
matematyka
fizyka
geografia
język polski
język polski
godz. wych.
matematyka
matematyka
język polski
WF
WF
WOS
język polski
historia
chemia
matematyka
Download