Dobrego Dnia Maj Fragmenty z książki

advertisement
Dobrego
Dnia
Maj
Fragmenty z książki
„Dobrego dnia”
w której zawarte są
myśli św. Ojca Pio,
na każdy dzień roku.
Mateńko Najświętsza! Posłuchaj: kocham Ciebie bardziej, niż
wszystkie stworzenia na ziemi i w niebie... Po Panu Jezusie to rozumie się samo przez się... ale kocham Cię (AD, s. 40).
Kiedy przechodzi się przed
obrazem Matki Bożej, trzeba
mówić: "Pozdrawia Cię, o
Maryjo! Pozdrów ode mnie
Pana Jezusa" (AdFP, s. 401).
Niech Maryja będzie
Gwiazdą, która oświetli ci
ścieżkę i wskaże
bezpieczną drogę, aby
dojść do Ojca w niebie.
Niech Ona będzie tą
Kotwicą, której powinnaś
się bardzo mocno trzymać,
zwłaszcza w czasie próby
(Epist. II, s. 373).
Maryja niech będzie jedyną
racją twego życia i niech
prowadzi cię do
bezpiecznego portu
wiecznego zbawienia.
Niech będzie dla ciebie
pięknym wzorem i natchnieniem do ćwiczenia
się w cnocie Świętej
pokory CASN, s. 44).
Jeżeli Pan Jezus ukazuje ci się,
dziękuj za to; jeśli zaś się
ukrywa, to również Mu dziękuj.
To wszystko jest grą miłości.
Panna łaskawa i litościwa niech
nadal wyprasza dla ciebie łaski
od niewypowiedzianej dobroci
Boga i siłę, abyś wytrzymała aż
do końca tak wiele prób miłości,
którym cię [Bóg] poddaje. Życzę
ci, abyś doszła aż do tego stanu,
by z Panem Jezusem oddać na
krzyżu ostatnie tchnienie Obyś
mogła z Nim zawołać:
Wykonało się! CAdFP, s. 563)
Niech ci Maryja przemieni w radość wszystkie cierpienia (GC, s. 24).
Natura ludzka upomina się
o swoją część. Maryja,
Matka Chrystusa, również
wiedziała, że przez Jego
śmierć dokonało się
Odkupienie rodzaju
ludzkiego, a jednak płakała i
cierpiała, i to jeszcze jak
bardzo (CGC, s. 21).
Niech Maryja ciągle zasiewa,
jako kwiaty, woń coraz to nowych
cnót na polu twej duszy, a także
położy swą matczyną dłoń na
twojej głowie. Ciągle trzymaj się
bardzo mocno Matki Niebieskiej,
ponieważ Ona jest Morzem
poprzez które płynąc, dobija się
do brzegów wiecznej
wspaniałości w królestwie
porannej zorzy (PM, ss. 167; 165).
Nie oddalaj się od ołtarza
bez łez współczucia i
miłości do Pana Jezusa
ukrzyżowanego dla twego
wiecznego zbawienia.
Matka Boża Bolesna
będzie ci zawsze
towarzyszyć i będzie dla
ciebie pięknym
natchnieniem (LdP, s. 66).
Usiłuj postępować zawsze
zgodnie z wolą Boga w
każdym przypadku i nie
lękaj się.
Ta zgodność jest pewną
drogą, aby dojść do nieba
(Epist. IIJ; s. 448).
Polem walki pomiędzy Bogiem a
szatanem jest dusza ludzka. To w
niej toczy się ta walka w każdym
momencie życia. Trzeba, aby dusza
dała wolny dostęp Panu i była
przez Niego w pełni uzbrajana
wszelkiego rodzaju bronią,....
Trzeba, aby dusza przyoblekła się
w Jezusa Chrystusa, w Jego
prawdę i sprawiedliwość, aby
założyła pancerz wiary i słowa
Bożego, aby odniosła zwycięstwo
nad tak potężnymi wrogami. Aby
przyoblec się w Jezusa Chrystusa,
koniecznie musi umrzeć ludzkie
"ja" (CE, s. 33).
I.G.
Download