Rozwiązania etap szkolny

advertisement
Rozwiązania zadań zamkniętych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e c d a d c c e d b
Klucz punktacji zadań otwartych
zadanie 11 (3 punkty) Odpowiedź: 20122016
– Poprawne rozwiązanie zadania dowolnym sposobem i uzyskanie poprawnego wyniku (3 punkty)
– Poprawny sposób rozwiązania zadania, błędny wynik spowodowany
błędami rachunkowymi (2 punkty)
– Częściowe rozwiązanie zadania, (np. poprawne zapisanie liczb a,b,c,d
i różnic kwadratów) bez uzyskania wyniku (1 punkt)
zadanie 12 (3 punkty) Odpowiedź: 48 cm2
– Poprawne rozwiązanie, wykonanie poprawnego rysunku, wyznaczenie
długości odpowiednich odcinków z uzasadnieniem (3 punkty)
– Wykonanie poprawnego rysunku bez uzasadnienia przyjętych długości
odcinków ewentualnie popełnienie błędów rachunkowych przy poprawnym rozumowaniu (2 punkty)
– Częściowe rozwiązanie zadania, wykonanie rysunku z błędami (np.
błędne obliczenie niektórych odcinków) (1 punkt)
zadanie 13 (2 punkty) Odpowiedź: 0 sposobów
– Poprawne rozwiązanie zadania (2 punkty)
– Poprawny sposób rozwiązywania , błedna odpowiedź w wyniku błędów
rachunkowych (1 punkt)
zadanie 14 (3 punkty) Odpowiedź: 28 14 π m2
– Poprawne rozwiązanie, wykonanie poprawnego rysunku, wyznaczenie
pól odpowiednich figur (3 punkty)
– Wykonanie poprawnego rysunku i błędne obliczenia wynikłe z błędów
rachunkowych (2 punkty)
– Częściowe rozwiązanie zadania, wykonanie rysunku z błędami (np. pominięcie niektórych części pola dostępnego dla kozy) (1 punkt)
zadanie 15 (3 punkty)
– Poprawne rozwiązanie zadania dowolnym sposobem (3 punkty)
– Poprawny sposób rozwiązania zadania i brak końcowej konkluzji np. z
powodu błędów rachunkowych (2 punkty)
– Częściowe rozwiązanie zadania np. poprawne zapisanie czterocyfrowej
liczby palindromicznej lub przywołanie zasady podzielności przez 11
(1 punkt)
W przypadku braku rozwiązania lub całkowicie błędnego rozwiązania 0 punktów.
Agnieszka Bojarska-Sokołowska
Agnieszka Niemczynowicz
Stanisław Drozda
Download