Sacrum-we-wspolczesnym-swiecie--islam

advertisement
Sacrum we współczesnym świecie – islam
Wykład + ćwiczenia
studia stacjonarne, semestr letni 2013/2014
Prowadzący: dr Jarosław Jarząbek, [email protected]
Konsultacje: p. 17.
Wykłady
1. Narodziny islamu – rys historyczny, pojawienie i rozprzestrzenianie się islamu
A. Sarwa, Eschatologia islamu, Łódź 2002, s. 15-29 i J. Danecki, Podstawowe
wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 22-49.
2. Źródła wiary
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 53-107.
3. Podziały w islamie – główne ugrupowania, odłamy i sekty
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 265-371.
4. Eschatologia islamu
A. Sarwa, Eschatologia islamu, Łódź 2002, s. 61-113.
Ćwiczenia
1. Główne zasady wiary
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 109-128.
2. Obowiązki muzułmanów
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 129-153.
3. Prawo islamskie – źródła, charakter i główne założenia
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 213-234.
4. Przemiany islamu współczesnego – nacjonalizm, sekularyzm, fundamentalizm
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie tom II, Warszawa 1997, s. 119-163.
Download