oznaczenie sprawy - SP ZOZ MSW w Łodzi

advertisement
oznaczenie sprawy 20/D/17
Informacja z otwarcia ofert: na dostawy leków
Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena brutto
Termin dostawy
1.
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska
19
Pakiet 5 - 59820,38
1 dzień roboczy
2.
NOBIPHARM Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Pakiet 3 – 39528,00
1 dzień roboczy
3
Lek S.A.
95-010 Stryków, ul. Podlipie 16
Pakiet 2 – 16067,65
1 dzień roboczy
4
Konsorcjum Firm:
PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
i PGF SA ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
Pakiet 1 – 29302,56
Pakiet 5 – 66981,38
1 dzień roboczy
5
ASCLEPIOS S.A.
50-502 Wrocław, ul. Hubska 44
Pakiet 1 – 30132,00
Pakiet 5 – 65058,44
1 dzień roboczy
Kwota jaką zamierza
zamawiający przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Pakiet 1 – 27540,00
Pakiet 2 – 13127,00
Pakiet 3 – 40500,00
Pakiet 4 – 21060,00
Pakiet 5 – 59246,00
Download