Definicje…

advertisement
Epidemia XXI wieku: wirus HIV
na świecie i w Polsce
Definicje…
• Ludzki wirus niedoboru odporności HIV
(Human Immunodeficiency Virus)
• Zespół nabytego niedoboru odporności
AIDS (Acquired Immunodeficiency
Syndrome)
1
Drogi zakażenia i grupy ryzyka
Drogi zakażenia
Grupy ryzyka
Kontakty seksualne Osoby, które podejmują
ryzykowne kontakty
seksualne
Mieszanie krwi
Narkomani, krwiodawcy,
krwiobiorcy, osoby
hospitalizowane, noworodki
Karmienie piersią
Noworodki
Liczba nosicieli wirusa HIV na świecie,
w mln
Na koniec 2007 roku liczba osób zakażonych wirusem HIV na świecie wynosiła
około 33,2 miliona; w tym liczba dzieci do lat 15: około 2,5 miliona. Szacuje się,
że około 12 milionów dzieci zostało osieroconych w wyniku epidemii.
Źródło: UNAIDS (2007), AIDS epidemic update, December 2007
2
Liczba osób nowo zarażonych wirusem
HIV na świecie, 1990-2007, w mln
Źródło: UNAIDS (2007), AIDS epidemic update, December 2007, str. 6
Odsetek nosicieli wirusa HIV w
populacji osób dorosłych (15-49 lat)
Źródło: UNAIDS (2007), AIDS epidemic update, December 2007, str. 5
3
Liczba osób nowo zakażonych wirusem
HIV w 2007 roku
Źródło: UNAIDS (2007), AIDS epidemic update, December 2007, str. 40
Liczba osób zakażonych wirusem HIV
wg regionu zamieszkania, w mln
Źródło: UNAIDS (2007), AIDS epidemic update, December 2007, str. 40
4
Liczba zgonów na AIDS w 2007 roku
Źródło: UNAIDS (2007), AIDS epidemic update, December 2007, str. 41
Odsetek nosicieli wirusa HIV w
populacji osób dorosłych na świecie
Źródło: UNAIDS (2005), AIDS in Africa: three scenarios to 2025; str. 29
5
HIV w różnych regionach świata, 2007
Region
Liczba nosicieli
wirusa HIV
Odsetek nosicieli
wśród dorosłych
Liczba zgonów
na AIDS
Cały świat
33,2 mln
8‰
2,1 mln
Afryka
Subsaharyjska
22,5 mln
5%
1,6 mln
Afryka Wschodnia i
Północna
380 tys.
3‰
25 tys.
Azja, Australia,
Oceania
4,9 mln
2,5 ‰
303 tys.
Ameryka Południowa
1,6 mln
5‰
58 tys.
Karaiby
230 tys.
1%
11 tys.
Ameryka Północna
1,3 mln
6‰
21 tys.
Europa Zachodnia i
Centralna
760 tys.
3‰
12 tys.
Europa Wschodnia i
Azja Środkowa
1,6 mln
9‰
55 tys.
Źródło: UNAIDS (2007), AIDS epidemic update, December 2007, str. 7
Odsetek nosicieli wirusa HIV wśród dorosłych (1549 lat) w wybranych krajach, 2005
Botswana
24,1%
Lesotho
23,2%
RPA
18,8%
Swaziland
33,4%
Zambia
17%
Zimabwe
20,1%
Źródło: UNAIDS (2005), AIDS in Africa: three scenarios to 2025; str. 29
Źródło: UNAIDS (2007), AIDS epidemic update, December 2007, str. 11
6
HIV na świecie – drogi zakażeń…
Ameryka Południowa
19%
Europa Wschodnia, Azja Centralna
17%
Narkomani
Homoseksualiści
7%
26%
13%
4%
Osoby prostytuujące się
5%
4%
38%
Azja Południowo-Wschodnia
67%
Klienci osób
prostytuujących się
24%
22%
Pozostali
5%
8%
41%
Źródło: UNAIDS (2006), AIDS epidemic update, December 2006, str. 5
Europa Wschodnia…
Liczba zakażeń na Ukrainie w 2007 r.
Źródło: UNAIDS (2007), AIDS epidemic update, December 2007, str. 27
7
Zakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony
chorych na AIDS w Polsce w latach 1986-2006
Do roku 2007 wykryto 11 tys. zakażeń wirusem HIV;
szacuje się, że z HIV żyje około 25-35 tys. osób
Źródło: Państwowy Zakład Higieny (www.pzh.gov.pl)
Drogi zakażeń wirusem HIV w Polsce
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1996 1997
1998
1999 2000
2001 2002
2003 2004
2005
2006 2007
iniekcja narkotyków
kontakty homo- i biseksualne
kontakty heteroseksualne
zakażenia wertykalne
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Państwowego Zakładu Higieny (www.pzh.gov.pl)
8
Średnia roczna liczba nowo
wykrywanych zakażeń HIV, 2002-2006
Źródło: Państwowy Zakład Higieny (www.pzh.gov.pl)
Konsekwencje demograficzne epidemii
HIV w Afryce – wzrost liczby ludności
KRAJ
Wzrost
ludności
Bez AIDS
1998
Wzrost
ludności
Z AIDS
1998
Wzrost
ludności
Bez AIDS
2010
Wzrost
ludności
Z AIDS
2010
Botswana
1,9
1,1
1,9
0,2
Zambia
2,5
1,1
3,1
2,0
-
-
3,2
0,3
RPA
3,2
2,0
1,4
0,4
Nigeria
3,2
3,0
3,0
2,1
Uganda
3,5
2,8
3,5
3,1
Kenia
2,5
1,7
1,8
0,6
Zimbabwe
9
Konsekwencje demograficzne epidemii
HIV w Afryce – trwanie życia
KRAJ
E(0) 1998
Z AIDS
E(0) 2010
Z AIDS
E(0) 1998
bez AIDS
E(0) 2010
bez AIDS
Strata E(0) Strata E(0)
1998
2010
Botswana
40,1
37,8
61,5
66,3
21
29
Zambia
37,1
37,8
56,2
60,1
19
22
Zimbabwe
39,2
38,8
64,9
64,5
26
31
RPA
55,7
48
65,4
68,2
11
20
Nigeria
53,6
46,3
57,8
64,9
4
19
Uganda
42,6
47,6
54,1
59,5
12
12
Kenia
47,7
43,7
65,9
69,2
18
26
10
Strony internetowe:
•
•
•
•
www.euro.who.int
www.unaids.org
www.aids.gov.pl
www.pzh.gov.pl
11
Download