WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE TRANSTHERM® N

advertisement
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
TRANSTHERM® N
Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego i soli kwasów organicznych.
Do zastosowań w układach klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych, solarnych i
pompach ciepła.
-35°C
Barwa
-25°C
-20°C
-15°C
Klarowna, niebieska
Zawartość glikolu etylenowego [% wag.]
Gęstość, [g/cm³] w temp. 20°C
51
43
38
1,070-1,076
1,059-1,066
31
1,052-1,058 1,043-1,049
Zgodnie z ASTM D1122
pH
7-9
Zgodnie z ASTM D1287
Rezerwa alkaliczna, min. [cm³ 0.1n HCl]
8
Lepkość kinematyczna [mm²/s] w temp.:
-10°C
11,61
8,99
7,56
5,76
10°C
5,31
4,23
3,63
2,94
20°C
3,77
3,05
2,65
2,18
50°C
1,77
1,47
1,29
1,09
-35
-25
-20
-15
109
107
106
103
Zgodnie z DIN 51562
Temperatura krystalizacji [°C], maks.
Wg ASTM D1177
Temperatura wrzenia [°C]*, min, p=1013 hPa
zgodnie z ASTM D1120
Temperatura zapłonu [°C]
niepalne
Zgodnie z DIN 51758
Prężność par [hPa] w temp. :
60°C
128
139
144
153
80°C
303
327
342
366
100°C
678
734
768
812
120°C
1395
1486
1551
1667
160°C
3947
4159
4316
4590
3,32
3,46
3,55
3,67
0,39
0,41
0,43
0,46
Ciepło właściwe [kJ/kg·K] w temp. 20°C
Zgodnie z ASTM E1269
Przewodność cieplna [W/mK] w temp. 20°C
Zgodnie z ASTM D2717
Rozszerzalność w zakresie 0-80°C
5%
Glyco-Tech 2009
Download