Zapisy na listę oczekujących na świadczenia w zakresie leczenia

advertisement
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Informacja o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących
na świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego:
Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia,
jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia. Wpis następuje
po stwierdzeniu, że świadczeniobiorca posiada wymagane skierowanie na świadczenie
danego rodzaju.
Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych Sekretariatach:

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM tel.32/373 36 82

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM tel.32/373 37 88

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM
Oddział Chorób Serca i Naczyń tel.32/373 38 60

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM
tel.32/373 36 89

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii z Oddziałem
Kardiologii Dziecięcej SUM tel.32/373 36 69

Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM
tel.32/373 37 24
Download