Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych.

advertisement
Obliczanie wartości
liczbowych wyrażeń
algebraicznych.
Opracowanie:
Beata Szabat
Wartość liczbowa.
Wartość liczbową można obliczyć tylko dla
wyrażeń arytmetycznych.
Co oznacza więc temat?
Jak z wyrażenia algebraicznego uzyskać
wyrażenie arytmetyczne?
Należy pozbyć się liter zamieniając
je na liczby.
Porównanie wyrażeń:
algebraicznego i arytmetycznego.
Wyrażenie algebraiczne:
Przykłady:
a) a  b h b)
(3)  x 2  y 3
2
Wyrażenie arytmetyczne:
Przykłady:
( 2,5  4)  3
a)
b)
2
(3)  2  5
2
3
Przyjrzyj się i odpowiedz:
Ile wynosi a?
A ile x?
Wzory- jako wyrażenia algebraiczne.
Wykorzystywanie wzorów w zadaniach jest
obliczaniem wartości liczbowych wyrażeń
algebraicznych.
Przykład:
Oblicz pole trójkąta o boku 5 i wysokości opuszczonej na ten bok równej 4.
Rozwiązanie:
a=5 h=4
1
P  ah
2
Podstawiamy liczby
1
P   5  4  10
2
Co zrobić?
Aby obliczyć wartość liczbową wyrażenia
algebraicznego należy:
1. W miejsce liter wstawić właściwe liczbypamiętać o nawiasach przy wstawianiu liczb
ujemnych.
2. Obliczyć wartość otrzymanego wyrażenia
arytmetycznego- pamiętać o kolejności
działań.
Zadanie 1.
Oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych:
1. x2-x dla x=-7
2.
(m+1)(n-2) dla m=2 n= 1
3.
5x2y dla x= -0,5 y= -3
ROZWIĄZANIE
Rozwiązanie zadania 1.
1.
 7    7  49  7  56
2
2. 2  1 1  2  3  1   3
3. 5   0,5   3  15  0,25  3,75
2
Zadanie 2.
Jaka jest wartość wyrażenia 2a2-b3 dla:
1.
a= -1, b=-1
2.
a= 1, b=1
3.
a=-1, b=1?
ROZWIĄZANIE
Rozwiązanie zadania 2.
1. 2   12   13  2 1  1  2  1  3
2. 2 12  13  2 1  1  2  1  1
3


2


1

1
 2 1  1  2  1  1
3.
2
Download