Lista zawodów

advertisement
Pożyczka VIP to oferta dla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lekarzy: medycyny i weterynarii,
prawników: adwokatów, notariuszy, radców prawnych, prokuratorów i sędziów,
rzeczoznawców majątkowych
biegłych rewidentów
komorników
tłumaczy przysięgłych
architektów
wykładowców akademickich posiadających przynajmniej tytuł doktora
oficerów służb mundurowych
osób zajmujących wysokie stanowiska w administracji państwowej, publicznej i
samorządowej
pracowników systemu SKOK, zatrudnionych przynajmniej od 12 miesięcy
Download