Title: MD, PhD

advertisement
Title: MD, PhD
Family Name: Fliciński
First Name: Jacek
Institute/Organisation: Pomeranian Medical University in Szczecin
Department: Rheumatology and Internal Medicine
Address: Unii Lubelskiej 1
Post Code: 71-252
City: Szczecin
Country: Poland
Email: [email protected]
General Curriculum Vitae
Education:
Medical University of Szczecin
Qualifications:
Specialist in Internal Medicine
Specialist in Rheumatology
Employment:
Assistant in Department of Rheumatology and Internal Medicine of University Hospital in
Szczecin
Research interests:
Imaging modalities of rheumatic diseases, diagnostics and treatment of inflammatory
arthritidies
Medical services:
Consultations
Scientific Association Membership:
Member of the Polish Society of Rheumatology
Member of Subdivision of Ultrasonography of the Polish Society of Rheumatology
Scientific Activity:
Doctor’s thesis: “Occurrence and risk factors of musculoskeletal pain and sport injuries in
students of physical education in university of Szczecin”
Multiple presentations at national/international rheumatology meetings.
Publications, abstracts in medical journals and books.
Publications
1. Jacek Fliciński, Marek Brzosko, Sławomir Olewniczak: Multiple haemangiomas in a
psoriatic arthritis patient treated with cyclosporine. Acta Derm. Venereol., 2006;
86(3): 271–272.
2. Janusz
Menkiszak, Jacek Gronwald, Bohdan
Górski, Tomasz
Byrski, Tomasz
Huzarski, Anna Jakubowska, Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, Marek Brzosko, Jacek
Fliciński, Izabella Rzepka-Górska, Steven A. Narod, Jan Lubiński. Clinical features
of familial ovarian cancer lacking mutations in BRCA1 or BRCA2. Eur. J. Gynaecol.
Oncol. 2004 vol. 25 nr 1 s. 99-100.
3. Jacek
Fliciński,
Marek
Brzosko,
Irena
Fiedorowicz-Fabrycy:
Choroba
zwyrodnieniowa stawów kolanowych i biodrowych — występowanie i czynniki
ryzyka. Nowa Med., 1998; 20: 34–36.
4. Jacek Fliciński, Marek Brzosko, Irena Fiedorowicz-Fabrycy: Czy uprawianie sportu
ma wpływ na występowanie choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i
biodrowych? Med. Sport., 1998; 81: 1–3.
5. Jacek Fliciński, Marek Brzosko, Irena Fiedorowicz-Fabrycy: Wpływ czynników
zawodowych na rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i biodrowych.
Med. Pr., 1999; 50(5): 415–418.
6. Józef Kładny, Gabriela Möslein, Torben Myrhoj, Grzegorz Kurzawski, Anna
Jakubowska, Tadeusz Dębniak, Wojciech Petriczko, Michał Kozłowski, Tariq AlAmawi, Marek Brzosko, Jacek Fliciński, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz,
Piotr Rychter, Jan Lubiński: Nuclear pedigree criteria of suspected HNPCC. Hered.
Cancer Clin. Pract., 2003; 1(1): 34–38.
7. Jacek Fliciński, Marek Brzosko, Krzysztof Prajs, Hanna Przepiera-Będzak: Does
duration of the studies of physical culture have any impact on the occurrence of joint
pain? 3rd Iternational Mediterranean Sport Science Congress, November 2–4, 2001,
Antalya, Turcja, 205–209.
8. Jacek Fliciński, Marek Brzosko, Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Lech Cyryłowski, Janusz
Kordowski,
Hanna Przepiera-Będzak:
Association between knee
pain
and
radiographic changes. Progress in rheumatology. Proceedings of the 8th International
Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases, ed. Israel Machtey, Petah-Tiqva,
1999; 7: 90–96.
9. Marcin Milchert, Katarzyna Fischer, Jacek Fliciński, Lidia Ostanek, Marek Brzosko:
High prevalence of anti-beta-2 glycoprotein-I and anti-prothrombin antibodies in
adult-onset Still’s disease. Comment on "Portal vein thrombosis in adult-onset Still’s
disease: a case report and literature review" Rheumatol Int. 2009 Oct 27.
10. Ewa Jaworowska, Pablo Serrano-Fernández, Czesława Tarnowska, Jakub Lubiński,
Marek Brzosko, Jacek Fliciński, Bartłomiej Masojć, Joanna Matyjasik, Rodney J.
Scott, Steven A. Narod, Jan Lubiński: Familial association of laryngeal, lung, stomach
and early-onset breast cancer. Breast Cancer Res. Treat., 2008; 112(2): 359–361.
11. Marcin Milchert, Jacek Fliciński, Lidia Ostanek, Marek Brzosko: Chronic urticaria
and mild arthritis associated with autoimmune thyroid disease: successful treatment
with L-thyroxine. Acta Derm. Venereol., 2007; 87(3): 263–264.
12. Ewa Jaworowska, Bartłomiej Masojć, Czesława Tarnowska, Marek Brzosko, Jacek
Fliciński, Pablo Serrano-Fernández, Joanna Matyjasik, Katarzyna Amernik, Rodney J.
Scott, Jan Lubiński: Association between early-onset breast and laryngeal cancers.
Breast Cancer Res. Treat., 2006; 97(2): 215–219.
13. Wiesław Łach, Grażyna Dudarenko, Marek Brzosko, Lech Cyryłowski, Jacek
Fliciński: Użyteczność badania ultrasonograficznego i tomografii rezonansu
magnetycznego w diagnostyce uszkodzeń stawu ramiennego. Chir. Narz. Ruchu,
2003; 68(5): 307–311.
14. Beata Gawdis-Wojnarska, Marek Brzosko, Jacek Fliciński, Krzysztof Marlicz, Teresa
Starzyńska, Rodney J. Scott, Jan Lubiński: Nuclear pedigree criteria for the
identification of individuals suspected to be at risk of an inherited predisposition to
gastric cancer. Hered. Cancer Clin. Pract., 2004; 2(2): 65–68.
15. Jacek Fliciński, Marek Brzosko, Lidia Ostanek, Edyta Płońska, Lech Cyryłowski:
Nawracające zapalenie chrząstek. Opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa.
Pol. Arch. Med. Wewn., 2004; 112(3): 1093–1099.
16. Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko, Jacek Fliciński, Włodzimierz Samborski,
Marek Brzosko: Zespół SAPHO — obraz kliniczny. Pol. Arch. Med. Wew., 2006;
116(6): 56–61.
17. Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Marek Brzosko: Cyklosporyna A w leczeniu choroby
Stilla. Reumatologia, 2006; 44(6): 381–383.
18. Lidia
Ostanek,
Edyta
Płońska,
Małgorzata
Peregud-Pogorzelska,
Krzysztof
Mokrzycki, Marek Brzosko, Katarzyna Fischer, Jacek Fliciński: Zmiany w układzie
sercowo-naczyniowym u chorych na toczeń rumieniowaty układowy w oparciu o
badania echokardiograficzne. Pol. Merkuriusz Lek., 2006; 20(117): 305–308.
19. Jacek Fliciński, Marcin Milchert, Lidia Ostanek, Iwona Brzosko, Hanna PrzepieraBędzak, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko: Choroba Stilla u dorosłych. Ann. Acad.
Med. Stetin., 2006; 52(suppl. 2): 111–114.
20. Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Iwona Brzosko, Hanna Przepiera-Będzak, Lidia
Ostanek, Marek Brzosko: Jakość życia i aktywność choroby u chorych na
reumatoidalne zapalenie stawów. Ann. Acad. Med. Stetin., 2006; 52(suppl. 2): 39–43.
21. Jacek Fliciński, Marek Brzosko: Wpływ palenia papierosów na występowanie i
przebieg choroby zwyrodnieniowej stawów. Pol. Prz. Nauk Zdr., 2007; 2: 140–143.
22. Jacek Fliciński, Marek Brzosko: Wpływ palenia papierosów na występowanie i
przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów. Pol. Prz. Nauk Zdr., 2007; 1: 73–76.
23. Janusz Menkiszak, Marek Brzosko, Bohdan Górski, Jacek Fliciński, Anna
Jakubowska, Dariusz Żebiełowicz, Jacek Gronwald, Tomasz Huzarski, Tomasz
Byrski, Leszek Teresiński, Maria Chosia, Izabella Rzepka-Górska, Jan Lubiński:
Ovarian cystadenoma as a characteristic feature of families with hereditary ovarian
cancers unassociated with BRCA1 and BRCA2 mutations. J. Appl. Genet., 2004;
45(2): 255–263.
24. Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Hanna Przepiera-Będzak. Ból karku - objawy,
czynniki ryzyka, diagnostyka i postępowanie. - Lekarz 2010 nr 3 s. 18-22.
25. Choroba Addisona imitująca fibromialgię. Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Hanna
Przepiera-Będzak. Ann. Acad. Med. Stetin. 2010 t. 56 supl. 1 s. 70-72.
26. Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko, Lidia
Ostanek. Działania niepożądane w czasie leczenia cyklosporyną A u chorych na
reumatoidalne zapalenie stawów - obserwacje własne. Ann. Acad. Med. Stetin. 2010 t.
56 supl. 1 s. 48-51.
27. Jacek Fliciński, Hanna Przepiera-Będzak, Krzysztof Prajs. Ból krzyża - objawy,
diagnostyka i postępowanie. Lekarz 2009 nr 10 s. 22-28.
28. Jacek Fliciński. Występowanie i czynniki ryzyka dolegliwości bólowych ze strony
układu ruchu oraz urazów sportowych u studentów Instytutu Kultury Fizycznej
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ann. Acad. Med. Stetin. 2008 t. 54 nr 3 s. 31-47.
29. Wojciech Poncyljusz, Aleksander Falkowski, Jacek Fliciński. PTA in treatment of
long-segment (>10 cm) femoropopliteal occluded artery - a success or a bust? Pol. J.
Radiol. 2003 vol. 68 nr 1 s. 70-74.
30. Janusz Menkiszak, Bohdan Górski, Anna Jakubowska, Jacek Gronwald, Tomasz
Huzarski, Tomasz Byrski, Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, Jacek Fliciński, Marek
Brzosko, Izabella Rzepka-Górska, Jan Lubiński. Charakterystyka wybranych cech
klinicznych dziedzicznych raków jajnika u nosicielek mutacji konstytucyjnej genu
BRCA1. Ginek. Pol. 2002 t. 73 nr 11 s. 1084-1089.
31. Janusz Menkiszak, Bohdan Górski, Anna Jakubowska, Jacek Gronwald, Tomasz
Huzarski, Tomasz Byrski, Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, Jacek Fliciński, Marek
Brzosko, Izabella Rzepka-Górska, Jan Lubiński. Clinical characteristics of hereditary
ovarian cancer (HOC) in Poland. Ginek. Pol. 2002 t. 73 nr 9 s. 733-739.
32. Jacek Fliciński, Marek Brzosko, Lech Cyryłowski, Janusz Kordowski, Hanna
Przepiera-Będzak, Krzysztof Prajs. Wpływ palenia papierosów na występowanie bólu
i zmian radiologicznych w stawach kolanowych. Pol. Prz. Radiol. 2001 t. 66 nr 4 s.
28-31.
33. Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Jacek Fliciński. Synowektomia chemiczna i izotopowa wskazania i metody. Terapia 2000 R. 8 nr 1 s. 24-27.
34. Lidia Ostanek, Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Jacek Fliciński. Skojarzone leczenie
reumatoidalnego zapalenia stawów w świetle własnych doświadczeń. Reumatologia
1998 t. 36 z. 1 s. 56-62.
35. Józef Kładny, Dariusz Bielicki, Jacek Fliciński, Krzysztof Marlicz, Jan Lubiński.
Badania kolonoskopowe u bezobjawowych pacjentów z rodzin podejrzanych o
dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego. Gastroenterol. Pol. 1997 t. 4 nr 3
s. 277-283.
36. Marek Brzosko, Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Hanna Przepiera-Będzak, Jacek Fliciński.
Bóle pleców i absencja chorobowa z tego powodu. Med. Pr. 1997 t. 48 nr 4 s. 393398.
37. Irena
Fiedorowicz-Fabrycy, Marek
Brzosko, Krystyna
Honczarenko, Hanna
Przepiera-Będzak, Jacek Fliciński, Marek Honczarenko, Katarzyna Rybak. The lowback pain among the workers of Water Supply and Sewage Works in Szczecin.
Progress in rheumatology. Vol. 6: Proceedings of the Seventh International Seminar
on the Treatment of Rheumatic Diseases. Ed. by Israel Machtey. Petah Tiqva, 1996 s.
115-118.
Book chapters
1. Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko: Choroba Stilla u dorosłych. W:
Reumatologia kliniczna. Pod red. Marka Brzosko, Wydaw. Pomorskiej Akad.
Medycznej, Szczecin, 2007; 34–39.
2. Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko: Choroba związana z odkładaniem się
kryształów pirofosforanu wapniowego. W: Reumatologia kliniczna. Pod red. Marka
Brzosko, Wydaw. Pomorskiej Akad. Medycznej, Szczecin, 2007; 160–162.
3. Jacek Fliciński, Marek Brzosko: Choroba zwyrodnieniowa stawów. W: Reumatologia
kliniczna. Pod red. Marka Brzosko, Wydaw. Pomorskiej Akad. Medycznej, Szczecin,
2007; 163–173.
4. Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko: Dna moczanowa. W: Reumatologia
kliniczna. Pod red. Marka Brzosko, Wydaw. Pomorskiej Akad. Medycznej, Szczecin,
2007; 151–159.
5. Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Marek Brzosko: Zespół Sjögrena. W: Reumatologia
kliniczna. Pod red. Marka Brzosko, Wydaw. Pomorskiej Akad. Medycznej, Szczecin,
2007; 99–109.
6. Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Marek Brzosko. Diagnostyka obrazowa chorób
reumatycznych. W: Wielka Interna, tom Reumatologia, pod red. Mariusza
Puszczewicza. Warszawa, 2010, 53-65.
7. Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko. Genetyczne podłoże chorób
reumatycznych. W: Wielka Interna, tom Reumatologia, pod red. Mariusza
Puszczewicza. Warszawa, 2010, 6-13.
8. Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko. Wskazania do wykonywania badań
obrazowych. W: Reumatologia praktyczna pod red. Włodzimierza Samborskiego i
Marka Brzosko. Warszawa, 2011, 406-415
9. Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Marek Brzosko. Genetyczne podłoże chorób
reumatycznych. W: Reumatologia praktyczna pod red. Włodzimierza Samborskiego i
Marka Brzosko. Warszawa, 2011, 15-34.
10. Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Marek Brzosko. Zespół Sjögrena. W: Reumatologia
praktyczna pod red. Włodzimierza Samborskiego i Marka Brzosko. Warszawa, 2011,
228-239.
11. Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko. Dna moczanowa i inne choroby
wywołane przez kryształy. W: Reumatologia praktyczna pod red. Włodzimierza
Samborskiego i Marka Brzosko. Warszawa, 2011, 304-316.
12. Hanna Przepiera-Będzak, Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko.
Amyloidoza. W: Reumatologia praktyczna pod red. Włodzimierza Samborskiego i
Marka Brzosko. Warszawa, 2011, 317-324.
Download