cennik usług medycznych zakładu endoskopii na rok 2016

advertisement
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
ZAKŁADU ENDOSKOPII
NA ROK 2016
Nazwa usługi
Lp.
Cena w PLN
BADANIA I ZABIEGI ENDOSKOPOWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
1.
Gastroskopia diagnostyczna
200,00
2.
Gastroskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków do badania hist.-pat.
250,00
3.
Gastroskopia z testem urazowym (na Helicobacter pylori)
250,00
4.
Gastroskopia (PEG - przezskórna endoskopowa gastroskopia)
5.
Hamowanie krwawienia przy użyciu klipsów, ostrzykiwania lub/i sondy bipolarnej
800,00
6.
Skleroterapia żylaków przełyku i żołądka przez ostrzykiwanie
800,00
7.
Zakładanie opasek gumowych na żylaki przełyku
8.
Polipektomia w przełyku lub w żołądku z badaniem hist.-pat.
9.
Rozszerzanie zwężeń przełyku, żołądka i dwunastnicy balonem
wysokociśnieniowym
1 400,00
10.
Rozszerzanie przełyku rozszerzadłami Savary-Gillarrda
1 000,00
11.
Rozszerzanie wpustu balonem do achalazji
2 500,00
12.
Protezowania przełyku, żołądka lub dwunastnicy protezą samosprężalną
5 000,00
1 900,00
2 000,00
600,00
BADANIA I ZABIEGI ENDOSKOPOWE DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
13.
Kolonoskopia diagnostyczna
400,00
14.
Kolonoskopia z pobraniem wycinków do badania hist.-pat.
500,00
15.
Kolonoskopia z polipektomią polipów jelita grubego oraz badaniem hist.-pat.
900,00
16.
Protezowanie jelita grubego protezą samorozprężalną
17.
Sigmoidoskopia diagnostyczna
200,00
18.
Sigmoidoskopia z pobraniem wycinków do badania hist.-pat.
300,00
19.
Sigmoidoskopia z polipektomią
600,00
20.
Rektosigmoidoskopia sztywnym wziernikiem
150,00
5 000,00
INNE
21.
Wsteczna cholangiopankreatografia (ECPW) diagnostyczna
1 200,00
22.
ECPW z litotrypsją mechaniczną złogów w przewodach żółciowych
4 000,00
23.
ECPW ze sfinkterotomią
1 800,00
24.
ECPW z protezowaniem przewodu żółciowego wspólnego protezą plastikową
2 100,00
25.
ECPW z usunięciem złogów z przewodu żółciowego
1 700,00
26.
ECPW z usunięciem złogów z przewodu żółciowego wspólną protezą
samorozprężalną
5 000,00
27.
Endosonografia diagnostyczna
28.
Endosonografia zabiegowa (biopsja, drenaż torbieli)
2 000,00
29.
Enteroskopia
2 000,00
30.
Zabieg endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej zmian nowotworowych
4 000,00
31.
Badania i zabiegi endoskopowe w znieczuleniu ogólnym dodatkowo płatne
800,00
400,00
Download