PPT - Europa EU

advertisement
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny − głos
społeczeństwa obywatelskiego
353 członków
•
Reprezentuje interesy m.in. związków zawodowych,
pracowników, rolników i konsumentów
•
Doradza w sprawie nowych aktów prawnych i polityki
unijnej
•
Promuje zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego
w sprawy UE
Download