Dwa oblicza islamu - ukryte i ujawnione

advertisement
Dwa oblicza islamu - ukryte i ujawnione
Po atakach terrorystycznych na amerykański World Trade Center i Pentagon, w światowych
mediach rozpoczęła się bardzo wyraźna debata dotycząca natury islamu. Widzimy jak media
zmieniły swoją postawę z jednej skrajności – wyraźnie anty-islamskiej na drugą skrajność –
pro-muzułmańską, prezentując polityczną i humanistyczną równowagę.
"Islam jest religią pokoju! Widzisz nikt
temu nie zaprzecza!"
Chrześcijaństwo bardzo wyraźnie uczy nas miłości do wszystkich ludzi – nawet naszych wrogów –
lecz w żaden sposób nie znaczy to, że mamy stać się ślepi na rzeczywistość i prawdę, ani zbłądzić
wskutek błędnej informacji.
Aby dokonać rzetelnej oceny czegokolwiek, należy uświadomić sobie wszystkie dostępne aspekty
danej sprawy, i z tego powodu to studium odsłoni pewną stronę islamu, która nie została precyzyjnie
przedstawiona przez żadne z popularnych mediów. Fakty będą oparte o prawdziwe teksty
pochodzące z uznanej interpretacji Koranu [The Meaning of THE HOLY QURAN, Abdullah Yusuf
Ali1992] – zauważ, że użyłem terminu ‘interpretacja’ a nie ‘tłumaczenie’ ponieważ islam zabrania
dosłownego tłumaczenia swej ‘świętej księgi’ – z tego powodu tekst arabski Koranu został także
zamieszczony, aby nie było możliwe postawienie zarzutu błędnej interpretacji.
DWA OBLICZA ISLAMU
W następstwie ataków z 11 września wielu muzułmanów (i nie-muzułmanów powodowanych celami
politycznymi) na całym świecie próbuje przedstawiać islam jako religię pokoju i miłości, chcąc
zdystansować się od tych wstydliwych i brutalnych wydarzeń… mówią oni, że w islamie nie ma w
gruncie rzeczy żadnej przemocy.
Jednak jest oczywiste, że sprawcy tych zdarzeń opierają się na wyraźnych i bezdyskusyjnych
wersetach Koranu, jasno przedstawionych w oświadczeniu Osamy Bin Ladena w sieci CNN. W
oparciu o tę przesłankę, Bin Laden, Talibowie i m.in. grupa muzułmanów filipińskich z Abu Saiafem,
otwarcie zadeklarowali wojnę przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki w imię islamu, posługując
się tymi cytatami z Koranu:
‘I Allach (Bóg) sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi (tj. żydów i chrześcijan), którzy im pomagali
(niewierzący), I rzucił w ich serca strach. Część z nich zabiliście, a część wzięliście do niewoli. I On
dał wam w dziedzictwo ich ziemię, ich domostwa i ich’ (Sura Al-Ahzab 33:26 i 27)
Wielu jest zdezorientowanych, czy islam jest religią przemocy, czy pokoju.
Kiedy rzeczywiście studiujemy księgę islamu – Koran – odkrywamy, że islam ma dwa oblicza. Każde z
nich przedstawia pewien etap rozwoju charakteru Mahometa: pierwszy w Mekce, a drugi w
Medynie.
PIERWSZE OBLICZE ISLAMU
Charakter Mahometa w Mekce
W Mekce, gdzie Mahomet rozpoczął swoją nową religię w roku 610 A.D, nie był jeszcze mocny. Aby
być zaakceptowanym przez wszystkich ludzi, przedstawiał pokojowy i pełen miłości obraz islamu,
unikając jakiejkolwiek wzmianki o przemocy. Oto niektóre cytaty z Koranu mówiące o tym pierwszym
etapie:
1. Mahomet nakazywał być cierpliwym dla swoich przeciwników w Surze Al-Muzammil (73:10) ‘Znoś
cierpliwie to, co oni mówią! Uciekaj od nich ucieczka piękną (dostojną)’
2. Mahomet nakazywał nie narzucać islamu siłą w Surze Al-Baqarah (2: 256) ‘Nie ma przymusu w
religii!’
3. Mahomet nakazywał mówić w sposób uprzejmy do „ludzi Księgi” (chrześcijanie i żydzi) w Surze AlAnkabut (29:46) ‘I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy (jak w zwykłej
dyspucie) … i mówcie: „Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane.
Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani (w islamie).”’
DRUGIE OBLICZE ISLAMU
Charakter Mahometa w Medynie
Mahomet po ucieczce do Medyny w roku 622 AD i jego naśladowcy urośli w siłę i liczebnie. Stał się
nieustępliwym wojownikiem, któremu zależało na rozszerzaniu swojej religii mieczem, i jest to
przesłanie, które teraz dalej żyje. Oto niektóre dowody z Koranu mówiące o tym etapie:
1. Głosił on, że Bóg nakazał mu zabijać swoich przeciwników w Surze Al-Baqarah (2:191) „I
zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, …”
Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
“Ten fragment ilustrują wydarzenia, które miały miejsce w Hudaybiyyah [bitwa] w szóstym roku
hidżry [eksodus Mahometa z Mekki do Medyny]. Muzułmanie byli w tym czasie silną i wpływową
społecznością”. (The Meaning of the Holy Quran s77).
2. Twierdził, że Bóg nakazał mu zabijać każdego, kto odrzuca islam w Surze Al-Baqarah (2:193) ‘I
zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga.’
Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
“Islam nie pozwala na złe postępowanie, i jego mężowie nie będą szczędzić swojego życia w obronie
honoru, a religię, której się trzymają zachowają świętą. Wierzą w odwagę, posłuszeństwo… i ciągłe
dążenie z wszelkich swoich sił… Oni nie cofną się przed wojną jeśli wymaga tego ich honor a
sprawiedliwy imam oczekuje tego” (The Meaning of the Holy Quran s77).
3. Twierdził, że Bóg nakazał mu zwalczać ludzi Księgi (chrześcijan i żydów) w Surze At-Tawba (9:29)
‘Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga (Allacha) i w Dzień Ostatni… i nie poddają się religii
prawdy (islam) – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny (podatku)
własną ręką i nie zostaną upokorzeni …”
Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
„Bezpośrednia walka dla słusznej sprawy; idź naprzód odważnie i walcz udowadniając sobie, że
jesteś godny Allacha” (The Meaning of the Holy Quran s.446).
4. (Sura At-Tawba 9: 12) „…Zwalczajcie wtedy imamów niewierności…”
Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset mówąc:
„Katalog ich grzechów jest ustalony, jest jasne, że byli oni agresorami w najgorszym z możliwych
względzie; i wojna stała się nieunikniona”. (The Meaning of the Holy Quran s.440).
5. (Sura At-Tawbah 9: 14) „Zwalczajcie ich! Bóg ukarze ich przez wasze ręce i okryje ich wstydem; i
dopomoże wam zwyciężyć ich. On uleczy piersi ludzi wierzących”
Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
„Kiedy Prawo Allacha jest przyjęte, ogień oburzenia zostaje ugaszony i prawdziwy pokój islamu
zostaje osiągnięty” (The Meaning of the Holy Quran s.441).
6. (Sura At-Tawbah 9: 123) „O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są
blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością. I wiedzcie, że Bóg (Allach) jest z bogobojnymi!”
Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset mówiąc:
„Kiedy konflikt staje się nieunikniony, najpierw należy oczyścić nasze otoczenie z wszelkiego zła
…Musimy stawić solidny i twardy opór złu” (The Meaning of the Holy Quran s.475).
7. (Sura Al-Anfal 8: 65) „O proroku! Pobudzaj wiernych do walki! Jeśli wśród was jest dwudziestu
cierpliwych, to zwyciężą dwustu; a jeśli jest stu wśród was, to oni zwyciężą tysiąc niewiernych,
ponieważ oni są ludźmi, którzy nie rozumieją.”
Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
„W walce mężowie wiary nie zrażają się. Czy osobiście pokonają przeciwnika czy zginą ich sprawa
zwycięży. Są pewni zwycięstwa ponieważ (1) mają boską pomoc, i (2) mówiąc nawet po ludzku, ci,
którzy występują zbrojnie przeciwko prawdzie są głupcami, a na ich pozornej mocy nie można
polegać”. (The Meaning of the Holy Quran s.431). Dodaje: „Dżihad (święta wojna) prowadzi się w
pewnych ściśle określonych warunkach, które ustala islam i chwała dla Allacha”. (The Meaning of
the Holy Quran s.431).
8. (Sura Al-Baqarah 2: 216) “Przepisana wam jest walka …”
Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
„Walczyć dla prawdy jest jedną z najwyższych form dobroczynności (jałmużny)”. (The Meaning of the
Holy Quran s.86).
Zauważ: Walka jest formą dobroczynności (jałmużną) w islamie!!!
9. (Sura Al-Anfal 8:60) „Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi
moglibyście przerazić (w sercu) wroga Boga i wroga waszego …”
Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
„Do każdej walki uzbrój się w najlepszą zbroję i najlepszą broń przeciwko twojemu wrogowi, aby
wpoić mu przyzwoity szacunek dla ciebie i dla sprawy, którą reprezentujesz”. (The Meaning of the
Holy Quran s.429).
TA SAMA IDEOLOGIA I STRATEGIA
Problemem w ocenie islamu na Zachodzie, który jest w przeważającej mierze chrześcijański, jest to,
iż traktuje się go jako inną wiarę – jak chrześcijaństwo – i w ten sposób każdy indywidualnie ma
prawo do oddawania czci temu, komu chce. To prawda, lecz problem tkwi w tym, że islam nie jest
podobny do chrześcijaństwa.
Chrześcijaństwo jest systemem wiary i moralnością, które mogą istnieć w każdym narodowym lub
państwowym systemie, natomiast islam ma swój własny system polityczny i sądowniczy ucieleśniony
w szari’acie (prawo), który rządzi każdym muzułmaninem. Z tego powodu fundamentaliści islamscy,
którzy żyją w kraju nawet umiarkowanie islamskim ze świeckim systemem politycznym, będą
próbować obalić ten system, ponieważ w sposób niewystarczający ucieleśnia on istotę islamu
będącego „religią i państwem”.
To studium w żaden sposób nie ma zamiaru przedstawić, że wszyscy muzułmanie są źli, ponieważ to
nie jest wcale prawda – jest wielu umiarkowanych muzułmanów, którzy są dobrymi i
konstruktywnymi członkami społeczeństwa, jednak nawet tych fundamentaliści traktują jako
odstępców, ponieważ nie idą wiernie za Koranem, w ten sposób zasługując na taki sam koniec jak
wszyscy nie-muzułmanie, to znaczy śmierć. Tym samym problem leży w islamie a nie w
muzułmanach. Wiemy, że w każdej religii, lub każdej wierze, rolą wierzącego jest stosować
nauczanie swojej wiary i w ten sposób te nauki stają się zasadami, według których on żyje – każdy
„wierny” muzułmanin musi żyć według Koranu.
Islam wszędzie na świecie a szczególnie na Zachodzie ma tę samą ideologię i strategię. Zaczynają od
pierwszego etapu słabości wywołując wrażenie, że są pełni pokoju i miłości. Wykorzystują
demokrację i prawa człowieka na Zachodzie, aby rozszerzać swoja wiarę. Po tym jak staną się silni
nie wahają się zabijać ludzi i niszczyć cywilizację Zachodu, która – według ich wierzeń – jest
przeciwna doktrynom islamu, tak jak widzieliśmy to w zamachach terrorystycznych na World Trade
Center w Nowym Jorku i na Pentagon w Waszyngtonie.
Więcej na: arabia.alleluja.pl
Download