Wykłady z "Immunologii"

advertisement
IIIr. ODDZIAŁU KOSMETOLOGII UM w ŁODZI
STUDIA STACJONARNE Rok akademicki 2015/2016
SEMESTR LETNI - Poniedziałek
WYKŁADY 08:00 – 10:15 (30 godz.)
Gmach Farmacji Aula 4a
Tematy wykładów :
Prowadzący:
L.p.
Data
1.
29.02.2016
08:00-10:15
(3h)
Budowa układu odpornościowego.
Komórki układu odpornościowego.
Immunoglobuliny – struktura i funkcje.
Prof. dr hab.n.med.
Janina Ł. Grzegorczyk
2.
07.03.2016
08:00-10:15
(3h)
Antygeny- rodzaje.
Główny układ zgodności tkankowej- budowa.
Główny układ zgodności tkankowej – funkcje.
Prof. dr hab.n.med.
Janina Ł. Grzegorczyk
3.
14.03.2016
08:00-10:15
(3h)
Układ odpornościowy skóry.
Melanocyty komórki immunologicznie
kompetentne.
Prof. dr hab.n.med.
Janina Ł. Grzegorczyk
4.
21.03.2016
08:00-10:15
(3h)
Komórki fagocytujące.
Wolne rodniki a odporność.
Powstawanie kompleksów immunologicznych.
Aktywacja i rola dopełniacza.
Prof. dr hab.n.med.
Janina Ł. Grzegorczyk
5.
04.04.2016
08:00-10:15
(3h)
Hormony a odporność
Starzenie komórek układu odpornościowego
Prof. dr hab.n.med.
Janina Ł. Grzegorczyk
6.
11.04.2016
08:00-10:15
(3h)
Odporność swoista i nieswoista.
Chemokiny i receptory, sieć cytokin.
Prof. dr hab.n.med.
Janina Ł. Grzegorczyk
7.
18.04.2016
08:00-10:15
(3h)
Reakcje nadwrażliwości – typ I
Reakcje nadwrażliwości – typ II
Reakcje nadwrażliwości – typ III
Reakcje nadwrażliwości – typ IV
Prof. dr hab.n.med.
Janina Ł. Grzegorczyk
8.
25.04.2016
08:00-10:15
(3h)
Ksenobiotyki a układ odpornościowy.
Nadwrażliwość – alergia na kosmetyki.
Immunologiczne i nieimmunologiczne reakcje
nadwrażliwości na leki.
Prof. dr hab.n.med.
Janina Ł. Grzegorczyk
9.
09.05.2016
08:00-10:15
(3h)
Autoimmunizacja a autoagresja.
Narządowo swoiste schorzeniaautoimmunizacyjne.
Prof. dr hab.n.med.
Janina Ł. Grzegorczyk
10
16.05.2016
08:00-10:15
(3h)
Niedobory odporności wrodzone.
Niedobory odporności nabyte
Komórki macierzyste za i przeciw.
Prof. dr hab.n.med.
Janina Ł. Grzegorczyk
Download