Rozdział 18

advertisement
Rozdział 18. Jaka będzie Ameryka?
Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.
Obrońcy niewolnictwa dowodzą, że jest ono „bardzo dobrą rzeczą”. Ale nie słyszeliśmy dotąd o
człowieku, który pragnąłby wykorzystać tę „dobrą rzecz” i „zostać niewolnikiem”.
A jak wygląda porównanie niewolników z wolnymi robotnikami? Przecież nawet najgłupsze zwierzę
wie, że ma prawo do owoców swej pracy. Nawet „najgłupszy i najbardziej tępy niewolnik” rozumie, iż
dzieje mu się krzywda, że zasługuje na wynagrodzenie za swój trud.
Mówicie, że A jest biały, a B – czarny. A zatem to sprawa koloru: ludzie o jaśniejszej skórze mają
prawo niewolić ciemnoskórych? Zastanówcie się. Jeśli przyjmiecie tę zasadę, możecie stać się
niewolnikami pierwszego spotkanego człowieka, który ma jaśniejszą cerę niż wy.
Ale twierdzicie, że jest to sprawa korzyści; że macie prawo pozbawić drugiego człowieka wolności,
jeżeli jest to dla was korzystne. Więc dobrze. Ale w takim razie on ma prawo pozbawić was wolności,
jeśli będzie to korzystne dla niego.
Abraham Lincoln, Uwagi o niewolnictwie, 1856 rok
1. Powyższy tekst jest:
a) pochwałą niewolnictwa
b) polemiką ze zwolennikami niewolnictwa
c) głosem w dyskusji o skutkach niewolnictwa
d) próbą określenia, która z przyczyn istnienia niewolnictwa jest najistotniejsza
2. Do kogo Abraham Lincoln kieruje swoje Uwagi?
a) do robotników
b) do niewolników
c) do zwolenników niewolnictwa
d) do przeciwników niewolnictwa
3. W którym akapicie autor porusza kwestie rasowe?
a) pierwszym
b) drugim
c) trzecim
d) czwartym
4. Które ze zdań wyraża przekonania Abrahama Lincolna?
a) Człowiek o jaśniejszej cerze nie może zostać niewolnikiem.
b) Dopuszczalne jest zniewolenie człowieka, jeśli okaże się to korzystne.
c) Niewolnika należy uświadomić, że ma prawo do zapłaty za swoją pracę.
d) Nie zdarzyło się, aby człowiek wolny z własnej woli chciał zostać niewolnikiem.
5. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej podaj, jakim terminem określano przeciwników niewolnictwa.
....................................................................................................................................................................
Download