Pobierz plik

advertisement
Dane do przetargu na dostarczenie przetworników napięcia
Znaminowe napięcie pierwotne rms 3000 V
Zakres pomiarowy napięcia pierwotnego 0t 5000 V
Znamionowy prąd pierwotny wartość skuteczna 3,33 mA
Rezystancja pomiarowa:
dla ± 15 V
± 15 V
± 3000 Vmax
± 5000 Vmax
Rmin
0
0
dla ± 24 V
± 24 V
± 3000 Vmax
± 5000 Vmax
100
100
Prąd wtórny rms
360 
190 
50 mA
Przekładnia pomiarowa
Napięcie zasilania
Rmax
210 
102 
3000 V, 50 mA
± 15 V, 24 V
Całkowita dokładność pomiarowa dla temperatury otoczenia 25C ± 0,9%
Uchyb temperaturowy prądu zerowego Ip = 0 dla temperatury otoczenia 25C ± 0,2 mA
Dryft temperaturowy prądu zerowego dla:
uchybu prądu zerowego
tip
±0,3
±0,4
-25C - +70C
-40C - +70C
Czas odpowiedzi dla 90% napięcia VPN
Temperatura otoczenia
-40 do +85C
Całkowita moc pobrana
10 W
70 µs
Wytrzymałość izolacji na przebicie AC 50 Hz, 1 min 12 kV
Ilość – 6 szt.
Termin dostawy – 2 tygodnie
Gwarancja – 3 lata
Cena 10 500 netto
max
±0,6 mA
±0,8 mA
Dane do przetargu na dostarczenie przetworników prądu
Znaminowe prąd pierwotny rms 500 A
Zakres pomiarowy prądu pierwotnego 0 ±1500 A
Stromość prądowa 10/10 kA/ms
Rezystancja pomiarowa:
dla zasilania ± 15 V
Ip ± 500 A
Ip ± 1200 A
Rmin
0
0
dla zasilania ± 24 V
Ip ± 500 A
Ip ± 1500 A
0
0
Prąd wtórny rms
150 
20 
100 mA
Przekładnia pomiarowa
Napięcie zasilania
Rmax
70 
5
1:5000
± 15 V…24 V
Całkowita dokładność pomiarowa
dla
IPN TA +25C < ± 0,7%
dla
IPN TA -40C…+85C < ± 1,6%
Uchyb prądu zerowego Ip = 0 TA = 25C ± 0,5 mA
Dryft temperaturowy prądu zerowego -40C…+85C 1 mA
Czas odpowiedzi dla 90% IPN < 1 µs
Stromość prądowa
> 100 A/µs
Pasmo przenoszenia DC…100 kHz
Temperatura pracy
-40 do +85C
Wytrzymałość izolacji na przebicie AC 50 Hz, 1 min 13 kV
Ilość – 6 szt.
Termin dostawy – 2 tygodnie
Gwarancja – 3 lata
Cena 4 500 netto
Download