SŁOWNICZEK MUZYCZNY

advertisement
Słowniczek podstawowej terminologii muzycznej z języka włoskiego
a capella
adagio
agitato
alla breve
allegro
allegretto
-issimo
amore, amoroso
andante
animato
a poco
arioso
cantabile
a tempo
bocca chiusa
murmurando
bel canto
con brio
buffa
camera
da capo al fine
coda
con
coro
crescendo
de- (cresc.)
danza
dolce
durata
eroico
erotico
espressione
fermata
forte
piano
mezzo
furioso
gentile
glissando
grave
grazioso
gradazione
imitazio
imitando
intermezzo
largo
legato
maestoso
magiore (mayor)
minore
mani
pedi
ma non troppo
bez akompaniamentu
powoli
ze wzruszeniem
„dwa razy szybciej“
szybko
szybciwej
„przyrostek drugiego stopnia“
miłość, miłośnie
wolno
z życiem
ciągle
śpiewnie
śpiewnie
powrót do pierwotnego tempa
z zamkniętymi ustami
z zamkniętymi ustami
piękny śpiew
z ogniem, ogniście
komiczny
kameralny
od początku do końca
zakończenie
przyimek „z“
chór
z rosnącą siłą (zgłaśnianie)
przedrostek odwrotności (sciszanie)
taniec
słodko
czas trwania
bohatersko
miłośnie
z wyrazem
korona (przedłużenie)
głośno
cicho
między ( na pół)
z furią
przyjemnie
ślizg
ciężko
z wdziękiem
stopniowo
powtarzanie
napodabnianie
międzygra, „wtrącenie“
szeroko
powiązanie
majestatycznie
durowo
mollowo
ręce
nogi
nie za bardzo
melismatico
melos
moderato
molto
nobile
ostinato
passionato
per
piccolo
pizzicato
popolare
presto
principale
cantus firmus
proposta
quanto
quasi
rallentando
diminuendo
accelerando
recitativo
repetizio
respirate
sacra (sacrare)
scherzo
segno
semi
sempre
sensibile
silenzio
solo, soli
staccato
tempo
tremolo
tutti
variazione
vibrato
vittorioso
vivo, vivace
zeffiro
battuta
lunga
arco
brass
ritardando
intervali
ozdobnie (określenie na figury melodyczne bądź powiązania nut legatem)
melodia
średnie tempo
wiele
szlachetnie
bez zmian (używane dla stałej figury melod.-harm.)
z pasją
przyimek „dla“
malutki
szarpanie
ludowo
szybko
główny (najważniejszy)
główny śpiew; melodia prowadząca
głos wchodzący jako pierwszy
ilość
jakoby, na podobieństwo
zwalnianie
tracący na sile
przyśpieszenie
rytmiczny śpiew, najczęściej na tym samym tonie
powtórka
oddech
świątecznie (święcie)
żart
znak
pół
zawsze
z uczuciem
cicho
samodzielnie
krótko
czas, szybkość
chwiejny ton
wszyscz (w nutach = odwrotność solo)
zmiana, zmiennie
chwiejny ton (w mniejszej mierze od tremolo)
zwycięsko
żywo (jako tempo)
zwiewnie
doba rytmiczna
długa nuta
smyczek (też w sensie orkiestra smyczkowa)
instrumenty dęte blaszane
zwalnianie
odległości (w muzyce miedzy tonami: pryma, sekuda, tercja, kwarta, kwinta,
seksta, septyma, oktawa, nona, decyma, undecyma,...)
Download