Bilingual medical glossary English

advertisement
Bilingual medical glossary English->Polish
amputation
anaemia
anaemia
anaesthesia
angina
angiography
anus
aorta
appointment
ardour
arrhythmia
artery
articular capsule
asthma
atrium (heart)
avitaminosis
bacteria
bandage
bile, gall
bleeding
blood
blood donor
blood plasma
blood pressure (BP)
blood test
bone marrow
bones
bottle
bowels
brain
break, fracture
breast cage
bronchus
burn
calf
cancer, tumor, neoplasm
catarrh, wog
chickenpox
cholesterol
chronic
cold
compress
constipation
cough
cough syrup
defecation
defibrillator
dentist
amputacja
anemia
niedokrwistość
narkoza
stan przedzawałowy
angiografia
odbyt
aorta
wizyta u lekarza
pieczenie
arytmia
tętnica
torebka stawowa
astma
przedsionek serca
awitaminoza
bakteria
bandaż
żółć
krwawienie
krew
dawca krwi
osocze
ciśnienie krwi
badanie krwi
szpik
kości
kaczka
jelita
mózg
złamanie
klatka piersiowa
oskrzela
poparzenie
łydka
nowotwór
katar
ospa
cholesterol
przewlekły
przeziębienie
okład
zaparcie
kaszel
syrop na kaszel
wypróżnienie
defibrylator
dentysta
depression
diarrhea
diet
digestion
dose
dressing
drops
dry cough
duodenum
ear
elbow
electrocardiography (ECG)
electroencephalography (EEG)
epilepsy
examination
eye
eyelid
failure
feces, stool
fertilisation
fever
flu
gallbladder
general practitioner (GP)
germs
gland
gonorrhea
groin
gums
haemorrhoid
hay fever
headache
heart
heart attack, infraction, heart disease
heart chamber
heart valve
heartburn
heartburn
heel
hip
hospital
i.v. (intravenous therapy)
infection
injection
injury
intubation
itch
joints
kidney stone
kidneys
depresja
rozwolnienie
dieta
trawienie
dawka
opatrunek
krople
kaszel suchy
dwunastnica
ucho
łokieć
elektrokardiogram (EKG)
elektroencefalografia (EEG)
padaczka
badanie
oko
powieka
niewydolność
stolec
zapłodnienie
gorączka
grypa
woreczek żółciowy
lekarz pierwszego kontaktu
zarazki
gruczoł
rzeżączka
pachwina
dziąsła
żylaki odbytu
katar sienny
ból głowy
serce
zawał serca
komora serca
zastawka serca
nadkwasota
zgaga
pięta
biodro
szpital
kroplówka
zakażenie
zastrzyk
uraz
intubacja
swędzenie
stawy
kamica nerkowa
nerki
knee
leave note, sick note,
leukaemia
ligament
limb
liver
lungs
Lyme disease
malleolus
mandible
massage
measles
medicine
meniscus
menopause
mental disorder
muscle
muscle contraction
neck
nerve
neurologist
neurosis
nurse
obesity
oedema
ointment
organ transplant
overweight
ovulation
oxygen
pacemaker
pain, ache,
painkiller
pancreas
period
pharmacy
pills
pituitary gland
plastic surgery
platelet
pleural cavity
pneumonia
poison
poisoning
pregnancy
prescription
procedure
prosthesis
psychiatrist, head doctor
pulse
kolano
zwolnienie lekarskie
białaczka
więzadło
kończyna
wątroba
płuca
borelioza
kostka
żuchwa
masaż
odra
lekarstwo
łąkotka
menopauza
choroba psychiczna
mięsień
skurcz mięśnia
kark
nerw
neurolog
nerwica
pielęgniarka
otyłość
opuchlizna, obrzęk
maść
przeszczep
nadwaga
owulacja
tlen
rozrusznik serca
ból
środek przeciwbólowy
trzustka
okres
apteka
tabletki
przysadka mózgowa
operacja plastyczna
płytki krwi
opłucna
zapalenie płuc
trucizna
zatrucie
ciąża
recepta
zabieg
proteza
psychiatra
tętno
rash
recovery
red blood cells
rehab
resection
retch, wamble,
rubella
saline
salivary gland
scar
scrotum
sharp pain
sinuses
skeleton
skull
smart
spinal cord
spine, backbone, vertebral column
stitch
stomach
surgeon
surgery
surgery
syphilis
syringe
teeth
temperature
tendon
testicle
thigh
thymus
thyroid
tongue
tonsils
treatment
tuberculosis
tumour
ulcer
urine
uterus
varicose veins
vein
vitamins
weakness
white blood cells
wound
wrist
x-ray
wysypka
rekonwalescencja
czerwone krwinki
rehabilitacja
resekcja
nudności
różyczka
sól fizjologiczna
ślinianka
blizna
moszna
ból ostry
zatoki
szkielet
czaszka
ból kłujący
rdzeń kręgowy
kręgosłup
szew
żołądek
chirurg
operacja
przychodnia lekarska
kiła
strzykawka
zęby
temperatura
ścięgno
jądra
udo
grasica
tarczyca
język
migdałki
leczenie
gruźlica
guz
wrzód
mocz
macica
żylaki
żyła
witaminy
osłabienie
białe krwinki
rana
nadgarstek
prześwietlenie/rentgen
Download