6- Zadanie dodatkowe nr 8

advertisement
Zadanie dodatkowe nr 8
Temat: Niemcy pod rządami Hitlera
Imię i nazwisko: ……………………………………………….
Wyjaśnij znaczenie terminu faszyzm. Określ, w którym kraju faszyści przejęli władzę w latach
dwudziestych XX wieku. Wskaż podobieństwa między faszyzmem a nazizmem stworzonym
przez Adolfa Hitlera.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Download