KĄTY - sp 21 lublin

advertisement
KĄTY
Kąty Przyległe
Kąt przyległy, to kąt wypukły, który maja jedno
ramię wspólne, a pozostałe dopełniają się do prostej.
Suma kątów przyległych, równa
jest kątowi półpełnemu: α + β =
180°
Kąty płaskie
Kąt płaski, to część
płaszczyzny wyznaczona
przez dwie półproste: P1, P2,
które mają wspólny początek
w punkcie A, zwanym
wierzchołkiem kąta;
półproste te należą do kąta i
są nazywane jego ramionami.
Kąty Pełne
Kąt pełny, jest to kąt
płaski, którego obszar
zawiera wszystkie
punkty płaszczyzny;
jego ramiona
pokrywają się.
Kąty Półpełne
Kąt półpełny, jest
to kąt płaski
stworzony przez
półproste
uzupełniające się,
czyli taki, którego
ramiona tworzą
linię prostą.
Kąty Proste
Kąt prosty, jest
to kąt płaski
będący połową
kąta półpełnego.
Kąty Zerowe
Kąt zerowy, jest to kąt
płaski, którego obszar
zawiera tylko punkty
należące do półprostych;
jego ramiona pokrywają
się.
Kąty Ostre
Kąt ostry, jest to taki
kąt płaski, który jest
mniejszy niż kąt prosty i
większy niż kąt zerowy.
Kąty Rozwarte
Kąt rozwarty, jest to kąt płaski, który jest większy od
kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego.
Kąty
Wierzchołkowe
Kąty wierzchołkowe - jest
to para kątów płaskich o
równych miarach
spełniających warunek, że
ramiona jednego z nich są
półprostymi dopełniającymi
dla ramion drugiego.
Kąty Przyległe
Kąty przyległe - jest to para kątów płaskich,
które mają jedno ramię wspólne, a dwa ich
pozostałe ramiona tworzą prostą.
Wykonała:
Małgorzata Wakulik
Download