Zgłoszenia na szkolenia „Integrowana produkcja roślin” przyjmują:

advertisement
Zgłoszenia na szkolenia „Integrowana produkcja roślin” przyjmują:
POWIAT
OSOBA DO
KONTAKTU
Bochnia
TELEFON
email
14 612 44 73
[email protected]
[email protected]
Brzesko
Ewa Rhein, Eugeniusz
Tadel
Dąbrowa
Tarnowska
Ewa Rhein, Eugeniusz
Tadel
Gorlice
Beata Rosiek
14 674 30 70,
691 888 943,
601 180 557
14 674 30 70,
691 888 943,
601 180 557
18 352 43 95
Kraków
12 285 21 13,14 wew.
47
18 337 16 33
[email protected]
Limanowa
Monika Oczkowska,
Joanna Bobowska
Irena Wielowska
Miechów
Ewa Danioł
41 383 27 02
[email protected]
Myślenice
Marcin Rychlicki
12 272 04 13
[email protected]
l
Nowy Sącz
Roman Potoniec
18 445 70 36
[email protected]
Olkusz
Aneta Chwast
32 643 29 89
[email protected]
Oświęcim
Piotr Nakonieczny
33 842 41 73
[email protected]
Proszowice
Jolanta Cebulska
12 386 13 29
[email protected]
pl
Tarnów
Ewa Rhein, Eugeniusz
Tadel
[email protected]
Wadowice
Alicja Kolasa
14 674 30 20,
691 888 943
601 180 557
33 823 36 63
Wieliczka
Marek Maj
12 278 22 95
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i
leśnictwie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Download