Lista instytutów naukowo-badawczych obecnych na Forum

advertisement
Lista instytutów naukowo-badawczych
obecnych na Wielkopolskim Forum Inteligentnych Specjalizacji

Instytut
Biotechnologii
Przemysłu
Rolno-Spożywczego
w
Warszawie
Oddział
Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Instytut Genetyki Roślin PAN

Instytut Logistyki i Magazynowania

Instytut
Metali
Nieżelaznych
Oddział
w
Poznaniu
Centralne
Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

Instytut Obróbki Plastycznej

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Instytut Technologii Drewna

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Pawłowice

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Download