Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych

advertisement
Kryminalistyka
Rok akademicki 2016/2017
Semestr zimowy
Laboratorium: Terroryzm
Prowadzący: dr inż. Ewelina Grabowska (EG), Katedra Technologii Środowiska, pok. G204
dr inż. Anna Malankowska (AM), Katedra Technologii Środowiska, pok. G207
Zajęcia laboratoryjne - hala technologiczna F06
1. Klasyfikacja substancji chemicznych oraz postepowanie z substancjami chemicznymi
Hala technologiczna F06
2. Identyfikacja związków organicznych
Hala technologiczna F06
3. Zabezpieczanie i unieszkodliwianie substancji i preparatów chemicznych
Hala technologiczna F06
Harmonogram spotkań
Data
04.10.
Grupa 1
(EG)
8:15-11:00
1
Grupa 2
(EG)
11:15-14:00
1
Grupa 3
(AM)
14:15-17:00
1
Grupa 4
(AM)
17:15-20:00
1
11.10.
wolne
2
3
2
18.10.
wolne
3
2
3
25.10.
wolne
wolne
wolne
wolne
08.11.
15.11.
4. wycieczka
2
4. wycieczka
wolne
4. wycieczka
wolne
4. wycieczka
wolne
22.11.
3
wolne
wolne
wolne
29.11.
5. Zaliczenie (wszystkie grupy razem, godzina do ustalenia)
Download