Katecheza 30 prezentacja

advertisement
30. Nasza modlitwa – z Jezusem w Wieczerniku
Modlitwa arcykapłańska
Pan Jezus prosi:
– o życie wieczne dla wszystkich ludzi
– aby ludzie poznali Boga Ojca i Jezusa, Jego Syna
– aby Bóg otoczył Jezusa chwałą
– aby ludzie stanowili jedno
– aby ludzie mieli radość w całej pełni
– aby Bóg uświęcił ludzi w prawdzie
– aby Bóg strzegł ludzi od złego
– aby świat poznał Jezusa jako Syna Boga.
Pan Jezus:
– modli się do Ojca przed śmiercią
– wypełnił dzieło, które Bóg Mu zlecił
– objawił imię Boga ludziom
– przekazał ludziom słowo Boże
– poświęca siebie w ofierze.
30. Nasza modlitwa – z Jezusem w Wieczerniku
Cechy modlitwy, która podoba się
Bogu (cechy dobrej modlitwy)
Cechy modlitwy Jezusa na podstawie
wzoru modlitwy arcykapłańskiej
• ufność
• czuwanie
• zawierzenie
• szczerość
• prostota serca
• pamięć o innych i ich
potrzebach
• modlitwa za siebie
• troska o innych
• szczera rozmowa
• opowiadanie o trudnych
przeżyciach
• prośba nie tylko za bliskich,
ale i za tych „dalszych”
Download