Werner Heisenberg

advertisement
Autor Miłosz Matelski
WERNER HEISENBERG
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA



ur. 5 grudnia 1901 w Würzburgu, zm. 1 lutego 1976 w
Monachium
Był jednym ze współtwórców mechaniki kwantowej
Laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1932 za
fundamentalny wkład w stworzenie mechaniki kwantowej
WERNER HEISENBERG PRZED
II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W 1923 roku Heisenberg uzyskał stopień doktora.
WERNER HEISENBER PRZED
II WOJNĄ ŚWIATOWĄ


Wiosną 1925 roku Heisenberg opracował pierwszą formę
mechaniki kwantowej nazywaną mechaniką macierzową.
W 1927 roku odkrył zasadę, nazywaną potem zasadą
nieoznaczoności Heisenberga, która stwierdzała, że w
przypadku cząstek o rozmiarach porównywalnych lub
mniejszych od średnicy atomu, niemożliwe jest jednoczesne,
dokładne ustalenie ich położenia i pędu, przy czym iloczyn
błędu (a dokładniej nieokreśloności) pomiarów położenia
oraz pędu nie może być mniejszy niż pewna stała.
WERNER HEISENBERG PODCZAS
II WOJNY ŚWIATOWEJ

W momencie napaści Niemiec na Danię w 1940 roku
Heisenberg przebywał już w Niemczech. Został przez Otto
Hahna
ściągnięty do jego zespołu opracowującego na specjalne
zlecenie Hitlera bombę atomową.
WERNER HEISENBERG PODCZAS
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Po roku zastąpił Hahna w kierowaniu
tym zespołem.
WERNER HEISENBERG PODCZAS
II WOJNY ŚWIATOWEJ


Po II wojnie światowej Heisenberg był początkowo
przetrzymywany w amerykańskim obozie jenieckim. Po
przekazaniu Amerykanom dokładnego sprawozdania z
działalności jego zespołu badawczego, został skazany przez
amerykański sąd wojskowy na 5 lat więzienia.
Po opuszczeniu więzienia wyjechał najpierw do Szwajcarii,
gdzie pracował razem z Linusem Paulingiem, dawnym
przyjacielem ze studiów. W 1956 roku wrócił do Niemiec i aż
do emerytury pracował na Uniwersytecie w Heidelbergu.
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ B-)
Wykorzystano materiały z wikipedii oraz z
Google Grafiki
Download