I KLINIKA CHORÓB DZIECI

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA III ROKU
WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO PUM
W ROKU AKADEMICKIM 2016 / 2017
WYKŁADY
Lp.
Tematy wykładów
Wykładowca
1.
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
4.
Rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Badanie przedmiotowe
dziecka. Zasady opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym. Wpływ
odżywiania na rozwój i stan zdrowia dziecka.
Odrębności wieku noworodkowego- najczęstsze stany
patologiczne.
Gospodarka wapniowo- fosforanowa i jej zaburzenia.
Obrona immunologiczna ustroju, stany upośledzonej odporności.
Uodpornienie czynne i bierne u dzieci.
Choroby układu moczowego u dzieci.
5.
Choroby krwi i układu krwiotwórczego u dzieci.
6.
Nowotwory u dzieci.
7.
9.
Diagnostyka różnicowa chorób wieku rozwojowego
przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych okolicy szyi.
Choroby zakaźne wieku dziecięcego. Zmiany w jamie ustnej w
przebiegu chorób zakaźnych.
Choroby układu oddechowego u dzieci.
10.
Atopia i choroby alergiczne u dzieci.
11.
Najczęstsze choroby wrodzone u dzieci: wady wrodzone, choroby
uwarunkowane zaburzeniami genetycznymi i metabolicznymi.
12.
13.
Choroby układu krążenia.
Choroby układu wewnątrzwydzielniczego u dzieci.
Choroby przewodu pokarmowego u dzieci.
14.
Choroby ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
15.
Jednostki chorobowe w pediatrii warunkujące postępowanie
stomatologiczne.
2.
3.
8.
MIEJSCE WYKŁADÓW:
SALA WYKŁADOWA UNII LUBELSKIEJ – godz. 16.15 – 17.45
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Urasiński
Liczba
godz.
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Download