Załącznik 8 - Ewidencja udostępniania danych

advertisement
Załącznik nr 4 do instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi
do powierzania zasobów zawierających dane osobowe w PWSFTviT
Ewidencja udostępniania danych
EWIDENCJA UDOSTĘPNIANIA DANYCH
Lp.
Data
udostępnienia
danych
Podmiot, któremu dane
udostępniono
(nazwa, adres)
Nazwa zbioru z którego
udostępniono dane
Podstawa prawna udostępnienia
danych
Zakres udostępnionych
danych
Imię i nazwisko
pracownika dokonującego
udostępnienia
Download