Plan zajęć dydaktycznych w WSDDWP II semestr roku

advertisement
PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W WSDDWP II SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2014 /2015
1
2
3
4
5
6
1
2
ŚRODA
1
2
3
4
5
6
CZWARTEK
1
2
3
4
5
6
PIĄTEK
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
SOBOTA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK
Rok I
1
2
3
4
5
6
Według własnego planu
zajęć
Według własnego planu
zajęć
Według własnego planu
zajęć
Według własnego planu
zajęć
Według własnego planu
zajęć
Według własnego planu
zajęć
Rok II
Rok III
Rok IV
W-F
W-F
Metodologia nauk
Metodologia nauk
J. nowożytny
J. nowożytny
ST teksty przed niewolą babilońską
ST
ST
NT synoptycy II
NT
NT
NT pisma św. Jana
NT
NT
ST Księgi po niewoli babilońskiej
ST
ST
Muzyka
Metafizyka
Muzyka
Muzyka
Muzyka
Homiletyka fund.
Eschatologia
Mariologia
Metafizyka
Metafizyka
Liturgika
Muzyka
Filozofia przyrody
Filozofia przyrody
Muzyka
Liturgika
Aretologia
Aretologia
Homiletyka
Homiletyka
Muzyka
Homiletyka
Historia Kościoła
Historia Kościoła
J. nowożytny
J. nowożytny
Teodycea
Teodycea
Proseminarium
J. grecki
Religiologia
Religiologia
J. łaciński
J. łaciński
Antropologia
Antropologia
Pedagogika
Pedagogika ćw.
Historia filozofii
Historia filozofii
Rok V
Rok VI
Ćwiczenia katechetyczne w
wyznaczonych grupach
Kierownictwo duchowe
Kierownictwo duchowe
Teologia biblijna
Teologia biblijna
Teologia biblijna
T. fundamentalna.
Dydaktyka
Prawo kanoniczne – małż
T. fundamentalna
Metodyka
Prawo kanoniczne – małż.
Seminarium magisterskie i wykład specjalistyczny
Seminarium magisterskie i wykład specjalistyczny
Liturgika
T. pastoralna
Katechetyka materialna
Liturgika
T. pastoralna
Katechetyka materialna
T. moralna ogólna
T. moralna ogólna
J. łaciński
J. łaciński
Katechetyka fund
Trynitologia
Trynitologia
T. fund. ćw.
Emisja głosu
Emisja głosu
Emisja głosu
Emisja głosu
Emisja głosu
Monograf I – Spory ikonograficzne (Rektor Seminarium Prawosławnego Ks. dr Jerzy Tofiluk)
Monograf II – Podstawy Teologii Ikony (Rektor Seminarium Prawosławnego Ks. dr Jerzy Tofiluk)
T. duchowości
Prawo kanoniczne
Prawo kanoniczne
Charytologia
Charytologia
Kreatologia
KNS
KNS
Medioznawstwo
Medioznawstwo
Monograf I
Monograf II
Bioetyka
T. duchowości – mistyka
T. dogm. – sakramentolgia
Misjologia
Antropologia kultury
Współ. debaty filozoficzne
Współ. debaty filozoficzne
Monograf I
Monograf II
Homiletyka
Muzyka
Ekumenizm
Ekumenizm
Kultura chrześćijańska (15)
Katechetyka szcz ćw.
Katechetyka szcz ćw.
Praktyki kancelaryjne
Spowiednictwo
Spowiednictwo
Retoryka
Retoryka
Download