Formularz - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

advertisement
Formularz zgłoszenia na konferencję naukową
XII Dni Arabskie. Świat islamu coraz bliżej?
Łódź, 12-13 maja 2015
Imię
Nazwisko
Stopień naukowy
Afiliacja
Adres do korespondencji
E-mail
Tytuł referatu
Abstrakt
(do 200 słów)
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet
Łódzki, ul. Narutowicza 59a, 90-131 Łódź, tel./fax (48 42) 635-42-62, tel. (48 42) 635-42-32, e-mail:
[email protected]
Download