układ oddechowy, krążenia i nerwowy pajęczaków

advertisement
Narządy wymiany gazowej
Narządem wymiany gazowej są płucotchawki (1 do 4 par)
Epigastric Furrow
Rowek znajdujący się na brzusznej stronie odwłoku, za płucotchawkami
Hemolimfa
Płyn ustrojowy bezkręgowców posiadających otwarty układ krwionośny; pełni
funkcję podobną do krwi u kręgowców; zawiera hemocyjaninę, hemocyty,
wodę, sole mineralne oraz związki organiczne.
Układ nerwowy
Koniec
Przygotowali Mikołaj Górzny i Igor Krzyczkowski z Ia.
Źródła:
http://arachnea.org/serwis/content/151-slownik-pojec/
http://pl.euroanimal.eu/Anatomia_paj%C4%85k%C3%B
3w#Uk.C5.82ad_nerwowy
Download