DROGA MLECZNA

advertisement
DROGA MLECZNA
Droga mleczna– galaktyka spiralna z
poprzeczką, w której znajduje się m.in. nasz
Układ Słoneczny. Droga Mleczna inaczej
nazywana jest Galaktyką (dla odróżnienia od
innych galaktyk pisaną przez duże "G").
Zawiera od 200 (wg starszych szacunków) do
400 miliardów (wg nowszych szacunków)
gwiazd, średnicę około 100 000 lat świetlnych
i grubość ok. 12 000 lat świetlnych.
Na niebie widziana jest jako jasna smuga przecinająca
niebo. Wynika to z faktu, że oglądamy dysk Galaktyki z
jej wnętrza, jako że Układ Słoneczny znajduje się w
pobliżu płaszczyzny tego dysku. Droga Mleczna świeci
najjaśniej w okolicy gwiazdozbioru Strzelca, w którym to
kierunku znajduje się jej centrum. Pas Drogi Mlecznej
sięga na północy do gwiazdozbioru Kasjopei, a na
południu do gwiazdozbioru Krzyża Południa.
Odzwierciedla to silne nachylenie płaszczyzny równika
galaktycznego do płaszczyzny równika. Płaszczyzna
Galaktyki jest także silnie nachylona do płaszczyzny
ekliptyki, czyli orbity ziemskiej.
Wiek
W 2004 roku grupa astronomów (Luca
Pasquini, Piercarlo Bonifacio, Sofia
Randich, Daniele Galli i Raffaele G.
Gratton) oszacowała wiek Galaktyki na
podstawie pomiaru zawartości berylu w
gwiazdach gromady kulistej NGC 6397.
Ten pomiar pozwolił oszacować wiek
naszej Drogi Mlecznej na 13,6 ± 0,8
miliarda lat.
Budowa
Droga Mleczna to duża galaktyka spiralna z
poprzeczką o masie ok. 1012 mas Słońca. Dysk
galaktyczny ma ok. 100 000 lat świetlnych
średnicy. Droga Mleczna widziana z boku
przypomina dysk z soczewkowatym zgrubieniem
w części środkowej. Centrum Drogi Mlecznej
leży ok. 27 000 lat świetlnych od Słońca, a z
Ziemi widoczne jest w gwiazdozbiorze Strzelca.
Ze względu na położenie Układu Słonecznego
wewnątrz dysku Galaktyki, badanie struktury
Galaktyki jest znacznie utrudnione.
ROŻNE
Droga Mleczna, Galaktyka Andromedy oraz M33 są
głównymi elementami Grupy Lokalnej Galaktyk. Jest to
zbiór około 35 galaktyk położonych blisko siebie i
związanych grawitacyjnie. Większość z nich to galaktyki
karłowate lub nieregularne. Wiele spośród tych
pierwszych, ze względu na ich małą jasność, pozostaje
zapewne nadal nieodkrytych.
Przewiduje się, że za około 3 miliardy lat może dojść do
zderzenia Galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną.
Najbliższą galaktyką podobną do Drogi Mlecznej
(spiralną) jest Galaktyka Andromedy (M31), widoczna w
gwiazdozbiorze Andromedy.
OBRAZY
Droga Mleczna widziana przez
Kosmiczny Teleskop Spitzera
NASA
Struktura Drogi Mlecznej
"Panorama" Drogi Mlecznej
widzianej z Ziemi
Wyobrażenie Drogi Mlecznej
Przypuszczalny wygląd Drogi
Mlecznej w widoku prostopadłym
do płaszczyzny równika
WYKONAWCA
Jarosław Łukasiewicz
II LO
Download