II wojna światowa

advertisement
II wojna światowa
Daty, postacie, zdjęcia - wszystko o II wojnie światowej
Poziom trudności: Średni
1. Podaj dokładną datę wybuchu II wojny światowej!
A - 1 września 1939 r. o godz. 4.00
B - 1 września 1939 r. o godz. 4.35
C - 1 września 1939 r. o godz. 4.45
D - 1 września 1941 r. o godz. 4.55
2. Jak można przedstawić strony konfliktu podczas II wojny światowej ?
A - Państwa Europejskie - Państwa Azjatyckie
B - Usa i Rosja - Reszta Świata
C - Państwa faszystowskie - Koalicja antyhitlerowska
D - Rosja , Usa i Wielka Brytania - Reszta Świata
3. Jak nazywali się dwaj przywódcy państw Trzeciej Rzeszy i Włoch ?
A - Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt
B - Adolf Hitler i Benito Mussolini
C - Adolf Hitler i Józef Stalin
D - Adolf Hitler i Fidel Castro
4. Jaka bitwa zakończyła kampanię wrześniową ?
A - Bitwa pod Bzurą
B - Bitwa o Warszawę
C - Bitwa o Westerplatte
D - Bitwa pod Kockiem
5. Podaj dokładną datę napaści Niemiec na Związek Radziecki :
A - 15 maja 1941 r.
B - 18 czerwca 1940 r.
C - 22 czerwca 1941 r.
D - 1 sierpnia 1944 r.
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. Podaj dokładną datę ataku Japonii na amerykańską placówkę Pearl Harbol :
A - 7 grudnia 1941 r.
B - 22 czerwca 1941 r.
C - 5 maja 1940 r.
D - 9 grudnia 1941 r.
7. Kogo przedstawia wielka trójka ( na zdjęciu ) w Teheranie w 1943 roku ?
A - Józefa Stalina, Winstona Churchilla i F.D. Roosevelt'a
B - Józefa Stalina, Winstona Churchilla i Harry'ego Trumana
C - Józefa Stalina, Neville'a Chamberlain'a i F.D. Roosevelt'a
D - Adolfa Hitlera, Józefa Stalina i Francisco Franco
8. Kogo przedstawia wielka trójka ( na zdjęciu) w Poczdamie w 1945 roku ?
A - Józefa Stalina, Winstona Churchilla i F.D Roosevelta
B - Józefa Stalina, Winstona Churchilla i Harry'ego Trumana
C - Józefa Stalina, Clementa Attlee'a i F.D Roosevelta
D - Józefa Stalina, Clementa Attlee'a i Harry'ego Trumana
9. Jakie miasto było stolicą Generalnego Gubernatorstwa, utworzonego na terenach
przedwojennej Polski ?
A - Warszawa
B - Kraków
C - Oświęcim
D - Majdanek
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
10. Kto był Generalnym Gubernatorem ?
A - Heinrich Himmler
B - Adolf Hitler
C - Karl Donitz
D - Hans Frank
11. Jak nazywała się niemiecka policja, która przyczyniła się do większości zbrodni na
ludności cywilnej ?
A - SZP
B - SS
C - ZPP
D - ŻZW
12. Podaj dokładną datę śmierci Adolfa Hitlera i jego żony Ewy Braun :
A - 29 kwietnia 1945 r.
B - 30 kwietnia 1945 r.
C - 7 maja 1945 r.
D - 8 maja 1945 r.
13. Podaj dokładną datę śmierci gen. Władysława Sikorskiego :
A - 4 lipca 1943 r.
B - 5 lipca 1943 r.
C - 6 lipca 1943 r.
D - 9 lipca 1943 r.
14. Kogo przedstawia to zdjęcie :
A - Władysława Andersa
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
B - Władysława Sikorskiego
C - Kazimierza Sosnkowskiego
D - Tadeusza Komorowskiego-Bór
15. Kiedy został podpisany pakt Sikorski-Majski ?
A - 30 lipca 1941 r.
B - 13 czerwca 1941 r.
C - 24 lipca 1941 r.
D - 18 czerwca 1941 r.
16. Kiedy został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow ?
A - 23 sierpnia 1939 r.
B - 31 sierpnia 1939 r.
C - 19 maja 1939 r.
D - 21 sierpnia 1939 r.
17. Kto podjął decyzję o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego ?
A - Tadeusz Bór-Komorowski
B - Leopold Okupicki
C - Stefan Starzyński
D - Tadeusz Pełczyński
18. Jak nazywał się dowódca obrony przylądku Westerplatte ?
A - Major Stefan Fajbiszewski
B - Major Henryk Sucharski
C - Kapitan Mieczysław Kruszewski
D - Major Henryk Dobrzański
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
19. Jak nazywał się niemiecki dowódca bitwy pod Stalingradem ?
A - Hans Frank
B - Karl Donitz
C - Wilhelm Keitel
D - Friedrich Paulus
20. Kto był najwyższym dowódcą Trzeciej Rzeszy, przez kilka godzin, po śmierci
Adolfa Hitlera ?
A - Heinrich Himmler
B - Joseph Goebbles
C - Joachim von Ribbentrop
D - Alfred Jodl
21. Podaj datę kapitulacji niemieckiej (czas zachodni/czas moskiewski) :
A - 7 maja / 8 maja
B - 6 maja / 7 maja
C - 8 maja / 9 maja
D - 23 maja / 24 maja
22. Jak nazywał się plan ataku Niemiec na ZSRR ?
A - Operacja Husky
B - Plan Burza
C - Plan Barbarossa
D - Opeacja Overlord
23. Podaj datę desantu w Normandii (tzw. D-Day) :
A - 6 czerwca 1944 r.
B - 6 czerwca 1945 r.
C - 21 czerwca 1944 r.
D - 21 czerwca 1945 r.
24. Jak nazywało się niemieckie lotnictwo ?
A - RAF
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
B - Luftwaffe
C - USAP
D - KOP
25. Podaj datę śmierci gen. Władysława Sikorskiego i miejsce :
A - 20 maja 1943 r. - Londyn
B - 20 maja 1943 r. - Gibraltar
C - 4 lipca 1943 r. - Gibraltar
D - 4 lipca 1943 r. - bitwa powietrzna o Anglię
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
II wojna światowa
Daty, postacie, zdjęcia - wszystko o II wojnie światowej
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. C
2. C
3. B
4. D
5. C
6. A
7. A
8. D
9. B
10. D
11. B
12. B
13. A
14. C
15. A
16. A
17. A
18. B
19. D
20. B
21. A
22. C
23. A
24. B
25. C
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download