Ciekawostki Matematyczne

advertisement
Ciekawostki
Matematyczne
Ciało Ludzkie
Dziura Budżetowa
Piramida Cheopsa
Matematycy podczas II wojny światowej
Prawdopodobieństwo trafienia 6 w lotku
Liczba ujemna w Europie
Liczby bliźniacze
Liczby Automorficzne
Liczba złota
Liczby lustrzane
Liczby Palindromiczne
Liczby Fibonacciego
Liczba Doskonała
Ciało Ludzkie
Uczeni oceniają, że ciało ludzkie składa
się z 10 + 28 zer atomów. Silnki robiący
33 obroty na sekundę musiałby się
obracać 10 000 000 000 000 000 000
lat, żeby ilość obrotów dorównała liczbie
ludzkich atomów. Kto by pomyślał jacy
my jesteśmy skomplikowani...
Dziura Budżetowa
Matematyka znalazła przyczynę współczesnych
problemów gospodarczych, dziury budżetowej i
bezrobocia. Winny jest Bolesław Chrobry, gdyż gdyby
w roku 1002 złożył w banku chociaż jeden grosz przy
oprocentowaniu 4% rocznie i przy corocznym
doliczaniu odsetek, w roku 2002 mielibyśmy w kasie
państwa dodatkowe 1 071 500 000 000 000 zł czyli
ponad milion miliardów!!!. Nic tylko iść do banku i
lokować pieniądze….
Piramida Cheopsa
Piramida Cheopsa jest
największym na świecie
ostrosłupem prawidłowym
czworokątnym. Ma 146m
wysokości, a krawędź jej
podstawy wynosi 230m. Na
zbudowanie tej piramidy
zużyto 2 300 000 bloków
granitowych o ciężarze od
2,5 t do 15t. Gdyby z tego
materiału zbudować mur o
wysokości 3m i grubości
25cm to opasałby on całą
Polskę.
W piramidzie Cheopsa
stosunek sumy dwóch boków
podstawy do wysokości
wynosi 3,1416, czyli
przybliżenie pi z
dokładnością czterech miejsc
po przecinku.
Matematycy podczas II
wojny światowej
Złamanie kodu niemieckiej maszyny
szyfrującej Enigma przez polskich
matematyków przyspieszyło zwycięstwo
aliantów nad Niemcami w II wojnie światowej.
Polscy kryptolodzy pomogli Brytyjczykom
złamać nie tylko szyfry niemieckie, ale także
sowieckie - podkreślają naukowcy.
Prawdopodobieństwo
trafienia 6 w lotku
Zwolennicy gier liczbowych (np. Dużego Lotka)
wiedzą jak trudno jest trafić choćby trójkę, nie
mówiąc nic o szóstce. Prawdopodobieństwo trafienia
szóstki wynosi 1/14 000 000, oznacza to, że jest
możliwych 14 mln kombinacji 6-cio elementowych ze
zbioru 49-cio elementowego. Prawdopodobieństwo
trafienia piątki wynosi około 1/54500,
prawdopodobieństwo trafienia czwórki: 1/1040, oraz
prawdopodobieństwo trafienia trójki 1/57.
Liczba ujemna w
Europie
Pierwszy, kto nie pominął, liczb
ujemnych, był Włoch Leonardo z Pizy,
który rozwiązując zadanie dane mu na
turnieju matematycznym nie odrzucił
odpowiedzi ujemnej, lecz wytłumaczył ją
poglądowo jako stratę.
Liczby bliźniacze
Dwie liczby
pierwsze różniące
się o 2 to liczby
bliźniacze
Przykładami par liczb
bliźniaczych są: 3 i 5, 5
i 7, 11 i 13, 17 i 19. Nie
wiadomo do chwili
obecnej, czy istnieje
nieskończenie wiele
par liczb bliźniaczych.
Największą znaną parą
liczb bliźniaczych jest
para 260497545 * 26625
+ 1 i 260497545 *
*26625– 1
Liczby automorficzne
Liczby, których
kwadrat kończy się
tymi samymi cyframi
co same liczby
Przykład liczby
automorficznej:
762=5776
Liczba złota
Wyraża ona długość odcinka spełniającego
warunek tzw. złotego podziału k = 22k + 1,
gdzie k jest liczba całkowitą nieujemną.
Matematyk francuski Pierre de Fermatt
przypuszczał, że wszystkie liczby mające tę
postać są liczbami pierwszymi. Okazało się,
że liczby Fo = 3, F1 = 5, F2 = 17, F3 = 257, F4
= 65537 są liczbami pierwszymi, natomiast F5
= 4294967297 jest liczbą złożoną i dzieli się
przez 641.
Liczby lustrzane
Liczby lustrzane to
takie dwie liczby,
które są lustrzanym
odbiciem
Przykłady liczb
lustrzanych:
125 i 521, 68 i 86,
3245 i 5423, 17 i 71
Liczby palindromiczne
Są to liczby
naturalne które
czyta się tak samo
od początku jak i od
końca
Przykłady liczb
palindromicznych:
55, 494, 30703,22,
414, 5115
Liczby Fibonacciego
Liczby naturalne tworzące ciąg o takiej własności, że
kolejny wyraz (z wyjątkiem dwóch pierwszych) jest sumą
dwóch poprzednich (tj. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...). Nazwa
pochodzi od imienia Leonarda z Pizy zwanego
Fibonaccim, który w 1202 podał ten ciąg. Ciąg
Fibonacciego to ulubiony ciąg przyrody.Taki ciąg liczbowy
opisuje np. liczbę pędów rośliny jednostajnie
przyrastającej w latach (np. drzewa), róże kalafiora
zielonego, poczynając od czubka układają się w kształt
spiral. Jeśli obliczymy ilość lewo- i prawoskrętnych spiral,
to okaże się, że są to liczby z ciągu Fibonacciego.
Podobną ilość spiral tworzą ziarna słonecznika czy łuski
szyszki.
Liczba Doskonała
Liczbą doskonałą nazywa się liczbę naturalną, która
jest równa sumie wszystkich swoich podzielników
mniejszych od niej samej. W Starożytności znane
byłe cztery takie liczby 6,28,496,8128. Kolejną piątą
liczbę doskonałą 33550336 znalazł niemiecki
matematyk Regiomontanus. Inny niemiecki
matematyk znalazł szóstą i siódmą liczbę doskonałą.
Euler znalazł ósmą liczbę doskonałą: jest ona
dziewięciocyfrowa. Dzięki maszynom
matematycznym wykryto kolejne liczby doskonałe.
Dotychczas wykryto 39 liczb doskonałych.
KONIEC
Wykonał: Piotr Wójcik kl. III TL
Download