Trojeść amerykańska Rdestowiec sachaliński

advertisement
Prezentację przygotował
dr inż. Piotr Wasilewski
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 9 września 2011 r.
do Ustawy o ochronie przyrody
w sprawie listy roślin i zwierząt
gatunków obcych, które w przypadku
uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą zagrozić
gatunkom rodzimym lub siedliskom
przyrodniczym
Dz.U. nr 210 z 2011r. poz.1260
W rozporządzeniu tym wymienione
są zarówno rośliny jak i zwierzęta,
które mogą zagrozić gatunkom
lub siedliskom rodzimym.
Na następnym slajdzie przedstawiam
wykaz części roślin.
Są wśród nich także uznane
rośliny pożytkowe.
Barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski)
Barszcz Sosnowskiego
Bożodrzew gruczołowaty (ajlant gruczołkowaty)
Grubosz Helmsa
Kolcolist zachodni
Kolczurka klapowana
Niecierpek gruczołowaty - N. roylego
Niecierpek pomarańczowy
Rdestowiec czeski (rdestowiec pośredni)
Rdestowiec japoński (rdestowiec ostrokończysty)
Rdestowiec sachaliński
Trojeść amerykańska
Tulejnik amerykański
Zgodnie z ustawą nie wolno
sprzedawać, kupować,
rozmnażać, przemieszczać
tych organizmów.
Można je zniszczyć
lub pozostawić w spokoju.
Rozporządzenie
wchodzi w życie
po upływie 6 miesięcy
od dnia ogłoszenia.
Zapis z ustawy o ochronie przyrody:
Kto wprowadza do środowiska
przyrodniczego lub przemieszcza
w tym środowisku rośliny,
zwierzęta lub grzyby gatunków
obcych
Podlega karze
aresztu
lub
grzywny
Niecierpek gruczołowaty
Trojeść amerykańska
Rdestowiec sachaliński
Barszcz Sosnowskiego
W zakładce DO POBRANIA
na naszej stronie
znajduje się
pełen tekst rozporządzenia
Download