PIERWSZY RZYMSKI CESARZ

advertisement
PIERWSZY RZYMSKI CESARZ
IDY MARCOWE ROKU XLIV
KANDYDACI DO WŁADZY
BRATOBÓJCZE BITWY POD FORUM
GALLORUM I MUTINĄ – 43 R. P.N.E.
II TRIUMWIRAT
PROSKRYPCJE I TRAGICZNA
ŚMIERĆ CYCERONA
KLĘSKA KASJUSZA I BRUTUSA
POD FILIPPI W 42 R. P.N.E.
AFRODYTA I DIONIZOS
PODZIAŁ WPŁYWÓW – 40 R. P.N.E. I
MAŁŻEŃSTWA POLITYCZNE
WYPRAWY PRZECIWKO
PARTOM
AKCJUM – 2 WRZEŚNIA 31 R.
P.N.E.
ŚMIERĆ KOCHANKÓW
PAX ROMANA
MILIARUM AUREUM
PODSTAWY WŁADZY
OKTAWIANA AUGUSTA
KTO NASĘPCĄ BOSKIEGO AUGUSTA –
MARCELLUS, AGRYPPA, DRUZUS,
GAJUSZ I LUCJUSZ, CZY TYBERIUSZ?
ACTA EST FABULA…
Download