Załącznik nr 5 do SIWZ - Oprogramowanie do archiwizacji danych

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 5 – GRUPA PRODUKTÓW NR 5 – OPROGRAMOWANIE DO ARCHIWIZACJI
DANYCH
Oprogramowanie do archiwizacji danych - nowe licencje agentów BackupExec,
wsparcie (2 lata)
Ilość
Kod producenta
3 licencje
12308-M2972
Opis
BACKUP EXEC AGENT FOR LINUX 1 SERVER ONPREMISE
STANDARD LICENSE + BASIC MAINTENANCE BUNDLE COMP UPG
INTIAL 24MO GOV
Download