STUDIA PODYPLOMOWE POZYSKIWANIE I OCHRONA

advertisement
STUDIA PODYPLOMOWE POZYSKIWANIE I OCHRONA INFORMACJI
II EDYCJA
V ZJAZD
18 stycznia 2014 (SOBOTA)
10.15-11.00
11.10-12.40
12.45-14.15
14.30-16.00
16.05-17.35
17.40-19.10
19.15-20.45
Podstawy
prawne i zasady
ochrony
informacji
niejawnych
W
dr T. Czapiewski
s. 235
Podstawy prawne
i zasady ochrony
informacji
niejawnych
W
dr T. Czapiewski
s. 235
Zarządzanie
bezpieczeństwem
informacji
Rejestry i bazy
danych
Dr E. CałaWacinkiewicz
s. 235
Rejestry i bazy
danych
Dr E. CałaWacinkiewicz
s. 235
Ochrona
danych
osobowych
Dr S. Stempiński
s. 235
Ochrona danych
osobowych
Dr S. Stempiński
s. 235
dr P. Rodzoś
s. 235
Download