Zmiana terminu I

advertisement
Wrocław, dn. 10.08.2012r.
Dotyczy: PN 46/12 - przetarg na dostawę leków psychotropowych i narkotycznych
Zamawiający informuje iż terminem składania i otwarcia ofert jest dzień 17.08.2012r.
Miejsce składania i otwarcia ofert, oraz godzina składania ofert pozostają bez zmian.
Godzina otwarcia ofert na 9:15.
Download