harmonogram

advertisement
Podyplomowe studia z bioetyki 2010-2011 (I sem.)
9. X. 2010
GODZ.
9.00-10.00
10.00-11.30
11.45-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
WYKŁAD
PROWADZĄCY
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Ks. dr Grzegorz Hołub
Dr Anna Mierzwa
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
Spotkanie organizacyjne
Etyka ogólna
Filozoficzne koncepcje osoby i jej godności
Biologia rozrodu
Konwersatorium z dokumentów bioetycznych
16. X. 2010
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Etyka ogólna
Filozoficzne koncepcje osoby i jej godności
Wprowadzenie do genetyki
Wprowadzenie do genetyki
Rozwój człowieka w fazie prenatalnej
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Ks. dr Grzegorz Hołub
Mgr Elżbieta Grochal
Mgr Elżbieta Grochal
Dr Anna Mierzwa
23. X. 2010
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Etyka ogólna
Elementy ekologii i etyki środowiskowej
Elementy ekologii i etyki środowiskowej
Inżynieria genetyczna
Terapia genowa
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
O. dr Stanisław Jaromi
O. dr Stanisław Jaromi
Ks. dr Tomasz Kraj
Ks. dr Tomasz Kraj
6. XI 2010
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Etyka ogólna
Filozoficzne koncepcje osoby i jej godności
Filozoficzne koncepcje osoby i jej godności
Dydaktyka bioetyki – Naprotechnologia
Dydaktyka bioetyki – Naprotechnologia
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Ks. dr Grzegorz Hołub
Ks. dr Grzegorz Hołub
Dr D. Mikuła-Wesołowska
Dr D. Mikuła-Wesołowska
20. XI 2010
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Etyka ogólna
Filozoficzne koncepcje osoby i jej godności
Filozoficzne koncepcje osoby i jej godności
Naturalne metody regulacji poczęć
Naturalne metody regulacji poczęć
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Ks. dr Grzegorz Hołub
Ks. dr Grzegorz Hołub
Dr Monika Małecka-Holerek
Dr Monika Małecka-Holerek
27. XI 2010
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Etyka ogólna
Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna
Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna
Fizjologia i patologia ciąży
Fizjologia i patologia ciąży
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
Dr M. Szczawińska
Dr M. Szczawińska
4. XII 2010
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Bioetyka polska
Filozoficzne koncepcje osoby i jej godności
Podstawy bioetyki – historia bioetyki
Klonowanie
Granice genetycznych modyfikacji człowieka
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Ks. dr Grzegorz Hołub
Ks. dr Grzegorz Hołub
Ks. dr Tomasz Kraj
Ks. dr Tomasz Kraj
11. XII 2010
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
15.45-17.15
14.00-15.30
Podstawy bioetyki – historia bioetyki
Elementy ekologii i etyki środowiskowej - Ecologia Humana
Elementy ekologii i etyki środowiskowej - Ecologia Humana
Poradnictwo genetyczne
Konwersatorium z dokumentów bioetycznych
Ks. dr Grzegorz Hołub
O. dr Stanisław Jaromi
O. dr Stanisław Jaromi
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
18. XII 2010
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Bioetyka polska
Komórki macierzyste
Komórki macierzyste
Sztuczne zapłodnienie
Sztuczne zapłodnienie
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Mgr Małgorzata Chrupek
Mgr Małgorzata Chrupek
Ks. dr. hab. Andrzej Muszala
Ks. dr. hab. Andrzej Muszala
8. I. 2011
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Status ludzkiego embrionu
Status ludzkiego embrionu
Podstawy bioetyki – modele bioetyki
Podstawy bioetyki – modele bioetyki
Konwersatorium z dokumentów bioetycznych
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Ks. dr Grzegorz Hołub
Ks. dr Grzegorz Hołub
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
15. I. 2011
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Właściwe i niewłaściwe cele medycyny
Podstawy bioetyki – główni przedstawiciele
Konwersatorium z dokumentów bioetycznych
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Ks. dr Grzegorz Hołub
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
Zajęcia praktyczne
22. I 2011
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Dobro pacjenta jako cel medycyny
Podstawy bioetyki – główni przedstawiciele
Podstawy bioetyki – główni przedstawiciele
Prawo medyczne – zagadnienia początku życia
Prawo medyczne – zagadnienia początku życia
Ks. prof. dr hab. T. Biesaga
Ks. dr Grzegorz Hołub
Ks. dr Grzegorz Hołub
Dr Sylwia Sadowska
Dr Sylwia Sadowska
29. I 2011
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.15
14.00-15.30
15.45-17.15
Aborcja
Polityka demograficzna
Konwersatorium z dokumentów bioetycznych
Antykoncepcja – problematyka etyczna
Antykoncepcja – problematyka etyczna
PO SESJI ZIMOWEJ – EGZAMIN Z I-EJ CZĘŚCI MATERIAŁU
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
Dr Monika Małecka-Holerek
Dr Monika Małecka-Holerek
Download