STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZANIA PROJEKTU.

advertisement
Komitet sterujący Projektu P1
Główny
Użytkownik
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZARZĄDZANIA PROJEKTU.
Strategiczne
zarządzanie projektem
Przewodniczący
Główny
Dostawca
Grupa
Doradcza
Użytkowników
Zespół ekspercki
i nadzór metodyczny
Projektu P1
Grupa
Doradcza
Dostawców
Reprezentacja Użytkowników
Reprezentacja Użytkowników
Reprezentacja Wykonawców
Biuro Wsparcia Projektu P1
Kierownik
Projektu P1
Operacyjne
zarządzanie projektem
Zastępca Kierownika
Projektu ds. cz. I
Zastępca Kierownika
Projektu ds. cz. II
Zastępca Kierownika
Projektu ds. cz. III
Zespół
zarządzania
ryzykiem
Zespół
ds. planowania,
monitoringu i kontroli
Zespół
ds. komunikacji
Zespół
zarządzania
jakością i zmianą
Zespół
ds. zarządzania
konfiguracją
Inne zespoły
Zastępca Kierownika
Projektu ds. cz. IV
Zastępca Kierownika
Projektu ds. ITS
Koordynator
Wsparcia
Specjalistycznego
Zespół
ds. wdrożeń
Zespół
ds. architektury
Zespół
ds. analizy
i projektowania
Zespół
ds. testów i odbiorów
Zespół
ds. infrastruktury
i utrzymania
Zespół
ds. bezpieczeństwa
Biuro Wsparcia Specjalistycznego
Zarządzanie dostarczaniem produktów
Koordynator
Wsparcia
Zarządczego
Kierownik Zespołu
Wykonawcy cz. I
Zespół
wykonawczy cz. I
Kierownik Zespołu
Wykonawcy cz. II
Zespół
wykonawczy cz. II
Kierownik Zespołu
Wykonawcy cz. I
Zespół
wykonawczy cz. III
Kierownik Zespołu
Wykonawcy cz. IV
Zespół
wykonawczy cz. IV
Kierownik Zespołu
Wykonawcy ITS
Zespół
wykonawczy ITS
Zespół zarządzania
ryzykiem prac
Wykonawców
Zespół planowania,
monitoringu i kontroli
prac Wykonawców
Zespół zarządzania
jakością i zmianą
prac Wykonawców
Biuro Wsparcia Zarządczego
Download