Obowiązujące symbole przyczyn niepełnosprawności Aktualne

advertisement
Obowiązujące symbole przyczyn niepełnosprawności
Aktualne symbole przyczyn
niepełnosprawności
Symbol
przyczyny
niepełnosprawności
01-U
02-P
03-L
04-O
05-R
06-E
07-S
08-T
09-M
10-N
11-I
12-C
W legitymacjach mogą być również stosowane
dawne oznaczenia dla poszczególnych schorzeń
chorobowych, w przypadku orzeczeń wydanych
przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca
2003
r.
w
sprawie
orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.)
Dorośli
Dzieci
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr
139, poz. 1328, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 21
maja 2002 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 66, poz. 604)
Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia
1 lutego 2002 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności
i
stopniu
niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 17, poz. 162)
UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE
§ 26 pkt 1 lit. c
§ 26 pkt 1 lit. d
§ 26 pkt 1 lit. i
§ 2 ust. 1 pkt 3
§ 2 ust. 1 pkt 4
§ 2 ust. 1 pkt 9
§ 26 pkt 1 lit. h
§ 26 pkt 1 lit. a
§ 26 pkt 1 lit. f
§ 26 pkt 1 lit. b
§ 2 ust. 1 pkt 8
§ 2 ust. 1 pkt 1
§ 2 ust. 1 pkt 6
§ 2 ust. 1 pkt 2
§ 26 pkt 1 lit. b
§ 26 pkt 1 lit. b
§ 2 ust. 1 pkt 2
§ 2 ust. 1 pkt 2
§ 26 pkt 1 lit. a
§ 26 pkt 1 lit. b
§ 2 ust. 1 pkt 1
§ 2 ust. 1 pkt 2
§ 26 pkt 1 lit. e
§ 2 ust. 1 pkt 5
CHOROBY PSYCHICZNE
ZABURZENIA GŁOSU, MOWY
I CHOROBY SŁUCHU
CHOROBY NARZĄDU WZROKU
UPOŚLEDZENIE NARZADU RUCHU
EPILEPSJA
CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
I KRĄŻENIA
CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
CHOROBY UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO
CHOROBY NEUROLOGICZNE
INNE, TYM SCHORZENIA
ENDOKRYNOLOGICZNE, METABOLICZNE,
ZABURZENIA ENZYMATYCZNE,
CHOROBY ZAKAŹNE ODZWIERZĘCE,
ZESZPECENIA, CHOROBY UKŁADU
KRWIOTWÓRCZEGO
CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA
ROZWOJOWE
Download