Estry to produkty reakcji alkoholi i kwasów

advertisement
Estry to produkty reakcji alkoholi i kwasów.
Podział estrów: kwasów nieorganicznych, kwasów organicznych.
Reakcję otrzymywania estrów nazywamy reakcją estryfikacji i
jest ona procesem odwracalnym. wzI
Reakcje otrzymywania estrów:
(kw.mrówkowy)HCOOH+(metanol)CH3OH↔(mrówczan
etylu)HCOOCH3+H2O ,
(kw.octowy)CH3COOH+(etanol)C2H5OH↔(octan
etylu)CH3COOC2H5+H2O.
Estry o małej liczbie atomów węgla w cząsteczce są cieczami
oleistymi, słabo rozpuszczają się w wodzie, posiadają przyjemne
zapachy. Używane są do produkcji perfum, wód kwiatowych,
mydeł, esencji zapachowych do ciast, oraz do produkcji farb i
barwników. Estry o dużej liczbie atomów węgla w cząsteczce to
woski.
Właściwości chemiczne estrów: ●hydrolizują w środowisku
kwasowym HCOOCH3+H2O↔HCOOH+CH3OH ●hydrolizują w
środowisku zasadowym
CH3COOC2H5+NaOH→CH3COONa+C2H5OH
Estry to produkty reakcji alkoholi i kwasów.
Podział estrów: kwasów nieorganicznych, kwasów organicznych.
Reakcję otrzymywania estrów nazywamy reakcją estryfikacji i
jest ona procesem odwracalnym. wzI
Reakcje otrzymywania estrów:
(kw.mrówkowy)HCOOH+(metanol)CH3OH↔(mrówczan
etylu)HCOOCH3+H2O ,
(kw.octowy)CH3COOH+(etanol)C2H5OH↔(octan
etylu)CH3COOC2H5+H2O.
Estry o małej liczbie atomów węgla w cząsteczce są cieczami
oleistymi, słabo rozpuszczają się w wodzie, posiadają przyjemne
zapachy. Używane są do produkcji perfum, wód kwiatowych,
mydeł, esencji zapachowych do ciast, oraz do produkcji farb i
barwników. Estry o dużej liczbie atomów węgla w cząsteczce to
woski.
Właściwości chemiczne estrów: ●hydrolizują w środowisku
kwasowym HCOOCH3+H2O↔HCOOH+CH3OH ●hydrolizują w
środowisku zasadowym
CH3COOC2H5+NaOH→CH3COONa+C2H5OH
C15H31COOH kw.palmitynowy, C3H5(OH)3 gliceryna
Tłuszcze to estry wyższych kwasów tłuszczowych i gliceryny.
Podział tłuszczów: roślinne, zwierzęce.
Metody uzyskiwania tłuszczu: tłoczenie, ekstrakcja, wytapianie.
Właściwości chemiczne tłuszczów: ●hydrolizuje w środowisku
kwasowym
(C17H35COO)3C3H5+3H2O↔3C17H35COOH+C3H5(OH)3
●hydrolizują w środowisku zasadowym-proces zmydlania
(C15H31COO)3C3H5+3NaOH→3C15H31COONa+C3H5(OH)3
palmitynian sodu.
Utwardzanie tłuszczów pochodzenia roślinnego
(C17H33COO)3C3H5+H2 katNi→(C17H35COO)3C3H5
C15H31COOH kw.palmitynowy, C3H5(OH)3 gliceryna
Tłuszcze to estry wyższych kwasów tłuszczowych i gliceryny.
Podział tłuszczów: roślinne, zwierzęce.
Metody uzyskiwania tłuszczu: tłoczenie, ekstrakcja, wytapianie.
Właściwości chemiczne tłuszczów: ●hydrolizuje w środowisku
kwasowym
(C17H35COO)3C3H5+3H2O↔3C17H35COOH+C3H5(OH)3
●hydrolizują w środowisku zasadowym-proces zmydlania
(C15H31COO)3C3H5+3NaOH→3C15H31COONa+C3H5(OH)3
palmitynian sodu.
Utwardzanie tłuszczów pochodzenia roślinnego
(C17H33COO)3C3H5+H2 katNi→(C17H35COO)3C3H5
Aminy to pochodne aminianu (NH3) w których atom wodoru
(atomy) został zastąpiony grupą węglowodorową.
Podział amin: I rzędowe NH2 np. OH3NH2 metyloamina ,
C6H5NH2 fenyloamina (anilina). II rzędowy NH np.: (CH3)2NH
dimetyloamina , III rzędowy N np.: (OH3)3N trimetyloamina.
Anilina C6H5NH2 wzII●otrzymywanie – redukcja nitrobenzenu
wzIII. ●właściwości fizyczne: bezbarwna oleista ciecz, na
powietrzu brunatnieje, ma słaby zapach, słabo rozpuszcza się w
wodzie. ●właściwości chemiczne -odczyn wodnego roztworu
aniliny jest prawie obojętny (bardzo lekko zasadowy) –reaguje z
kwasami C6H5NH2+HCl→C6H5NH2(chlorowodorek aniliny)*HCl
●zastosowanie do produkcji barwników (czerń anilinowa),
tworzyw sztucznych, środków ochrony roślin oraz materiałów
wybuchowych.
Aminy to pochodne aminianu (NH3) w których atom wodoru
(atomy) został zastąpiony grupą węglowodorową.
Podział amin: I rzędowe NH2 np. OH3NH2 metyloamina ,
C6H5NH2 fenyloamina (anilina). II rzędowy NH np.: (CH3)2NH
dimetyloamina , III rzędowy N np.: (OH3)3N trimetyloamina.
Anilina C6H5NH2 wzII●otrzymywanie – redukcja nitrobenzenu
wzIII. ●właściwości fizyczne: bezbarwna oleista ciecz, na
powietrzu brunatnieje, ma słaby zapach, słabo rozpuszcza się w
wodzie. ●właściwości chemiczne -odczyn wodnego roztworu
aniliny jest prawie obojętny (bardzo lekko zasadowy) –reaguje z
kwasami C6H5NH2+HCl→C6H5NH2(chlorowodorek aniliny)*HCl
●zastosowanie do produkcji barwników (czerń anilinowa),
tworzyw sztucznych, środków ochrony roślin oraz materiałów
wybuchowych.
Estry to produkty reakcji alkoholi i kwasów.
Podział estrów: kwasów nieorganicznych, kwasów organicznych.
Reakcję otrzymywania estrów nazywamy reakcją estryfikacji i
jest ona procesem odwracalnym. wzI
Reakcje otrzymywania estrów:
(kw.mrówkowy)HCOOH+(metanol)CH3OH↔(mrówczan
etylu)HCOOCH3+H2O ,
(kw.octowy)CH3COOH+(etanol)C2H5OH↔(octan
etylu)CH3COOC2H5+H2O.
Estry o małej liczbie atomów węgla w cząsteczce są cieczami
oleistymi, słabo rozpuszczają się w wodzie, posiadają przyjemne
zapachy. Używane są do produkcji perfum, wód kwiatowych,
mydeł, esencji zapachowych do ciast, oraz do produkcji farb i
barwników. Estry o dużej liczbie atomów węgla w cząsteczce to
woski.
Właściwości chemiczne estrów: ●hydrolizują w środowisku
kwasowym HCOOCH3+H2O↔HCOOH+CH3OH ●hydrolizują w
środowisku zasadowym
CH3COOC2H5+NaOH→CH3COONa+C2H5OH
C15H31COOH kw.palmitynowy, C3H5(OH)3 gliceryna
Tłuszcze to estry wyższych kwasów tłuszczowych i gliceryny.
Podział tłuszczów: roślinne, zwierzęce.
Metody uzyskiwania tłuszczu: tłoczenie, ekstrakcja, wytapianie.
Właściwości chemiczne tłuszczów: ●hydrolizuje w środowisku
kwasowym
(C17H35COO)3C3H5+3H2O↔3C17H35COOH+C3H5(OH)3
●hydrolizują w środowisku zasadowym-proces zmydlania
(C15H31COO)3C3H5+3NaOH→3C15H31COONa+C3H5(OH)3
palmitynian sodu.
Utwardzanie tłuszczów pochodzenia roślinnego
(C17H33COO)3C3H5+H2 katNi→(C17H35COO)3C3H5
Aminy to pochodne aminianu (NH3) w których atom wodoru
(atomy) został zastąpiony grupą węglowodorową.
Podział amin: I rzędowe NH2 np. OH3NH2 metyloamina ,
C6H5NH2 fenyloamina (anilina). II rzędowy NH np.: (CH3)2NH
dimetyloamina , III rzędowy N np.: (OH3)3N trimetyloamina.
Anilina C6H5NH2 wzII●otrzymywanie – redukcja nitrobenzenu
wzIII. ●właściwości fizyczne: bezbarwna oleista ciecz, na
powietrzu brunatnieje, ma słaby zapach, słabo rozpuszcza się w
wodzie. ●właściwości chemiczne -odczyn wodnego roztworu
aniliny jest prawie obojętny (bardzo lekko zasadowy) –reaguje z
kwasami C6H5NH2+HCl→C6H5NH2(chlorowodorek aniliny)*HCl
●zastosowanie do produkcji barwników (czerń anilinowa),
tworzyw sztucznych, środków ochrony roślin oraz materiałów
wybuchowych.
Download