REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

advertisement
STAWKI REFUNDOWANEGO WYNAGRODZENIA
PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
Miesiąc/rok
Rok nauki
Rok nauki
Rok nauki
I
II
III
Grudzień 2015
Styczeń 2016
155,81 194,77 233,72
Luty 2016
Marzec 2016
Kwiecień 2016
162,68 203,35 244,02
Maj 2016
Czerwiec 2016
Lipiec 2016
167,26 209,07 250,89
Sierpień 2016
Wrzesień 2016
Październik 2016
160,76 200,95 241,14
Listopad 2016
Grudzień 2016
Styczeń 2017
162,20 202,75 243,30
Luty 2017
Marzec 2017
Kwiecień 2017
Maj 2017
168,76 210,95 253,14
Download