Zbiorcze zestawienie ofert

advertisement
oznaczenie sprawy 18A/L/VII/2013 DOSTAWY LEKÓW
DRUK ZP-12
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*
Numer
oferty
1
2
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
NEUCA S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Toruń
FARMACOL S.A. Lider FARMACOL DS. Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Cena netto*
Cena brutto*
Zadanie 1 – 1 114.100,45
Zadanie 1 – 1 205.335,73
Zadanie 1 – 1 096.090,63
Zadanie 9 – 81.755,72
Zadanie 13 – 8.412,48
Zadanie 1 – 1 185.697,73
Zadanie 9 – 88.467,45
Zadanie 13 – 9.085,48
Uwagi*
* - niepotrzebne skreślić
Tomasz Turajski
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
numer strony 1
20.08.2013
.........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
oznaczenie sprawy 18A/L/VII/2013 DOSTAWY LEKÓW
DRUK ZP-12
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*
Numer
oferty
3
4
5
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
ASCLEPIOS S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Cena netto*
Cena brutto*
Zadanie 1 – 1 178.089,25
Zadanie 12 – 21.447,25
Zadanie 13 – 9.358,56
Zadanie 1 – 1 274.737,62
Zadanie 12 – 23.163,03
Zadanie 13 – 10.107,23
Zadanie 1 – 1 083.109,24
Zadanie 2 – 26.904,57
Zadanie 8 – 41.129,00
Zadania 9 – 85.443,43
Zadanie 12 – 20.112,95
Zadanie 13 – 8.633,52
Zadanie 1 – 1 171.857,17
Zadanie 2 – 29.056,93
Zadanie 8 – 44.419,32
Zadanie 9 – 92.446,38
Zadanie 12 – 21.721,98
Zadanie 13 – 9.324,17
Zadanie 11 – 289.290,95
Zadanie 11 – 312.434,23
Uwagi*
* - niepotrzebne skreślić
Tomasz Turajski
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
numer strony 2
20.08.2013
.........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
oznaczenie sprawy 18A/L/VII/2013 DOSTAWY LEKÓW
DRUK ZP-12
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*
Numer
oferty
6
7
8
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Fresenius Medical Care Polska Sp. z o. o.
ul. Krzywa 13
60-118 Poznań
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Cena netto*
Cena brutto*
Zadanie 12 – 21.745,80
Zadanie 13 – 9.208,80
Zadanie 12 – 23.485,46
Zadanie 13 – 9.945,52
Zadanie 5 – 275.620,00
Zadanie 5 – 297.669,60
Zadanie 3 – 78.337,67
Zadanie 3 – 84.604,68
Uwagi*
* - niepotrzebne skreślić
Tomasz Turajski
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
numer strony 3
20.08.2013
.........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
oznaczenie sprawy 18A/L/VII/2013 DOSTAWY LEKÓW
DRUK ZP-12
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*
Numer
oferty
9
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
GSK Services Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Cena netto*
Cena brutto*
Zadanie 6 – 37.036,37
Zadanie 7 – 53.710,57
Zadanie 8 – 35.500,00
Zadanie 10 – 64.300,00
Zadanie 6 – 39.999,28
Zadanie 7 – 58.007,42
Zadanie 8 – 38.340,00
Zadanie 10 – 69.444,00
Uwagi*
* - niepotrzebne skreślić
Tomasz Turajski
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
numer strony 4
20.08.2013
.........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
Download